Obrada...
Pink Star Diamond - Is it the Most Expensive Gemstone Ever Sold?
Pink Star Diamond - Je li to najskuplji dragi kamen ikada prodan?
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

Pink Star Diamond - Is it the Most Expensive Gemstone Ever SoldThe Pink Star, a stunning 59.6-carat pink diamond, is scheduled for auction in Hong Kong on April 4 (April 3 in the US). This unique gemstone is expected to sell for more than $60 million, eclipsing the current most expensive gemstone record holder, the Oppenheimer Blue Diamond, by at least $2.5 million.

4th April 2017 - Auction Report Update

The Pink Star Diamond has sold at auction in Hong Kong for a world recording breaking $71.2 Million USD. In just 5 minutes of intense bidding the highest bid surpassed the estimate price of $60 million with ease. It is now the most expensive gemstone ever sold (total price) while the Blue Moon Diamond still holds the record for the highest per carat price ever paid.

What many people don’t know is that this isn’t the first time the Pink Star diamond has been through the auction process. In 2013, Sotheby’s sold the Pink Star through their Geneva auction house to New York-based diamond cutter, Isaac Wolf. Wolf bid an incredible $83 million for the Pink Star, which would have made it the most expensive gemstone ever sold had Wolf completed the sale. However, when his investors pulled out he was unable to raise the necessary funds to pay the $83 million price tag. The sale fell through and surprisingly the gemstone was not offered to the second highest bidder but instead returned to Sotheby’s inventory where it has stayed ever since.

Pink Star Diamond - Is it the Most Expensive Gemstone Ever Sold

Why is Pink Star Diamond So Desirable?

The Pink Star diamond is an oval mixed-cut vivid pink diamond weighing an amazing 59.6-carats. This combination of clarity, color, and size make the Pink Star diamond one of the most desirable gemstones in existence. It’s also this combination of factors that make it incredibly rare with its vivid pink color adding to its rarity factor. In fact, it’s the largest internally flawless, vivid pink diamond ever graded by the Gemological Institute of America (GIA).

Pink Star Diamond - Is it the Most Expensive Gemstone Ever Sold

Everything You Need to Know About Pink Diamonds and The Pink Star

Pink diamonds are only found in a few locations around the globe including Australia, Brazil, Canada, Russia, Siberia, South Africa, and, Tanzania. The Argyle Mine in Australia is by far the most prolific producer of pink diamonds in the world. Surprisingly the Argyle Mine was not the source of the Pink Star diamond, which was mined by the De Beers Company in South Africa in 1999.

The Pink Star’s rough weight was 132.5 carats with the cutting process entrusted to the Steinmetz Group. The stone was so rare that it took Steinmetz 20 months to complete the researching and cutting process. The finished diamond is an oval mixed-cut. They chose to use a step cut on the crown and a brilliant cut on the pavilion to optimize the finished look and color of the finished diamond. It was finally unveiled in Monaco in 2003 where it was known as the Steinmetz Pink. It didn’t become known as the Pink Star until 2007.

Perhaps what makes pink diamonds so intriguing is that, unlike other colored diamonds, experts don’t really know how they get their color. It’s theorized that the diamonds undergo a structural transformation as they are pushed through the earth’s surface that causes them to reflect light differently. The unique conditions that are needed to create pink diamonds make them very rare and increasingly desirable. Pink diamonds come in a range of hues from the palest, which are graded as faint, to the most intense, graded as vivid. The Pink Star is graded as vivid, making it the most desirable and most expensive color grade available.

Investing in Gemstones

You many be wondering why someone would want to own the Pink Star diamond or gemstones in general. Precious gems are considered a fantastic investment opportunity and a status symbol. The value of gemstones, especially high quality ones, is known to increase as stones change hands offering a potentially big return on the buyer’s investment. In addition, buying high quality gemstones in their rough state or at wholesale prices offers an even greater opportunity for profit.

Pink Star Diamond - Is it the Most Expensive Gemstone Ever Sold

Where Can I Buy an Affordable Pink Diamond?

Gem Rock Auctions offers a selection of these rare stones for sale through our website. Simply check out our selection of diamonds and choose the diamond color that you’re looking for. We also offer a range of other pink gemstones including Pink SpinelPink Sapphire, and Pink Tourmaline. With the Pink Star predicted to become the most expensive gemstone ever sold the interest in pink diamonds is bound to soar. Find a quality pink diamond today through Gem Rock Auctions before word gets out about these stunning gemstones!

SHOP FOR PINK DIAMONDS

Ružičasti zvjezdani dijamant - je li to najskuplji dragi kamen ikada prodan Pink Star, zadivljujući ružičasti dijamant od 59,6 karata, zakazan je za aukciju u Hong Kongu 4. travnja (3. travnja u SAD-u). Očekuje se da će se ovaj jedinstveni dragi kamen prodati za više od 60 milijuna dolara, nadmašujući trenutnog rekordera najskupljeg dragog kamenja , Oppenheimer Blue Diamond, za najmanje 2,5 milijuna dolara.

4. travnja 2017. - Ažuriranje izvješća o dražbi

Pink Star Diamond prodan je na aukciji u Hong Kongu za svjetski rekord od 71,2 milijuna dolara. U samo 5 minuta intenzivnog licitiranja najviša ponuda s lakoćom je premašila procijenjenu cijenu od 60 milijuna dolara. Sada je to najskuplji dragi kamen ikad prodan (ukupna cijena), dok Blue Moon Diamond još uvijek drži rekord za najvišu cijenu po karatu ikada plaćenu.

Ono što mnogi ljudi ne znaju je da ovo nije prvi put da dijamant Pink Star prolazi kroz proces aukcije. Godine 2013. Sotheby's je prodao Pink Star preko svoje aukcijske kuće u Ženevi njujorškom rezaču dijamanata Isaacu Wolfu. Wolf je ponudio nevjerojatnih 83 milijuna dolara za Pink Star, što bi ga učinilo najskupljim dragim kamenom ikad prodanim da je Wolf završio prodaju. Međutim, kada su se njegovi investitori povukli, nije uspio prikupiti potrebna sredstva da plati cijenu od 83 milijuna dolara. Prodaja je propala i iznenađujuće dragi kamen nije ponuđen drugom ponuđaču, već je vraćen u Sotheby'sov inventar gdje je ostao od tada.

Ružičasti zvjezdani dijamant - je li to najskuplji dragi kamen ikada prodan

Zašto je Pink Star Diamond tako poželjan?

Dijamant Pink Star je ovalni mješovito rezani živopisni ružičasti dijamant težak nevjerojatnih 59,6 karata. Ova kombinacija čistoće, boje i veličine čini dijamant Pink Star jednim od najpoželjnijih dragog kamenja koji postoji. To je također kombinacija čimbenika koji ga čine nevjerojatno rijetkim s njegovom živopisnom ružičastom bojom koja dodaje faktor rijetkosti. Zapravo, to je najveći interno besprijekoran, živopisno ružičasti dijamant ikad ocijenjen od strane Gemološkog instituta Amerike (GIA).

Ružičasti zvjezdani dijamant - je li to najskuplji dragi kamen ikada prodan

Sve što trebate znati o ružičastim dijamantima i ružičastoj zvijezdi

Ružičasti dijamanti nalaze se samo na nekoliko lokacija širom svijeta, uključujući Australiju, Brazil, Kanadu, Rusiju , Sibir, Južnu Afriku i Tanzaniju. Rudnik Argyle u Australiji daleko je najplodniji proizvođač ružičastih dijamanata na svijetu. Iznenađujuće, rudnik Argyle nije bio izvor dijamanta Pink Star, koji je iskopala tvrtka De Beers u Južnoj Africi 1999. godine.

Gruba težina Pink Stara bila je 132,5 karata, a proces rezanja povjeren je Steinmetz Grupi. Kamen je bio toliko rijedak da je Steinmetzu trebalo 20 mjeseci da dovrši proces istraživanja i rezanja. Gotovi dijamant je ovalni mješovito brušeni. Odlučili su koristiti stepenasti rez na kruni i briljantan rez na paviljonu kako bi optimizirali gotov izgled i boju gotovog dijamanta. Konačno je predstavljen u Monaku 2003. godine gdje je bio poznat kao Steinmetz Pink. Pod nazivom Pink Star postao je poznat tek 2007.

Možda ono što ružičaste dijamante čini toliko intrigantnim je to što, za razliku od drugih dijamanata u boji, stručnjaci zapravo ne znaju kako dobivaju svoju boju. Teoretizira se da dijamanti prolaze kroz strukturnu transformaciju dok se guraju kroz zemljinu površinu zbog čega drugačije reflektiraju svjetlost. Jedinstveni uvjeti koji su potrebni za stvaranje ružičastih dijamanata čine ih vrlo rijetkima i sve poželjnijima. Ružičasti dijamanti dolaze u nizu nijansi od najblijedijih, koje se ocjenjuju kao blijede, do najintenzivnijih, ocijenjenih kao živopisne. Pink Star je ocijenjena kao živopisna, što je čini najpoželjnijom i najskupljom dostupnom ocjenom boja.

Ulaganje u drago kamenje

Mnogi se pitate zašto bi netko želio posjedovati dijamant Pink Star ili općenito drago kamenje. Dragocjeni dragulji smatraju se fantastičnom mogućnošću ulaganja i statusnim simbolom. Poznato je da vrijednost dragog kamenja, posebno visokokvalitetnog, raste kako se kamenje mijenja iz vlasnika, nudeći potencijalno veliki povrat na ulaganje kupca. Osim toga, kupnja visokokvalitetnog dragog kamenja u grubom stanju ili po veleprodajnim cijenama nudi još veću priliku za profit.

Ružičasti zvjezdani dijamant - je li to najskuplji dragi kamen ikada prodan

Gdje mogu kupiti pristupačan ružičasti dijamant?

Gem Rock Auctions nudi izbor ovog rijetkog kamenja za prodaju putem naše web stranice. Jednostavno provjerite naš izbor dijamanata i odaberite boju dijamanata koju tražite. Također nudimo niz drugih ružičastih dragih kamenja uključujući ružičastu špinelu , ružičasti safir i ružičasti turmalin . Budući da se predviđa da će Pink Star postati najskuplji dragi kamen ikad prodan, interes za ružičaste dijamante sigurno će porasti. Pronađite kvalitetan ružičasti dijamant danas putem Gem Rock Auctions prije nego što se pročuje o ovim zadivljujućim dragim kamenjem!

KUPUJTE RUŽIČASTE DIJAMANTE

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

1 osoba smatra ovaj članak korisnim

Pretraži Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
378 članaka
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
60 članaka
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
78 članaka
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 članaka
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 članaka
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
34 članaka
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
9 članaka
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
48 članaka
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
30 članaka