Verwerken...
1.39cts Australian Round Cabochon Blue Sapphire
Australische Ronde Cabochon Blauwe Saffier, 1.39cts
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 6.2 x 5.9 x 3.5mm
Gewicht (karaat) 1.39 karaat
Kleuren
Verwerken...

PLEASE READ AND EXAMINE ALL INFORMATION, PHOTOS, TERMS AND CONDITIONS PRIOR TO BIDDING. IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT ANYTHING PLEASE ASK.

DESCRIPTION – please view photos as part of the description

 

Stock No:

0207014060305990139

Gemstone:

Sapphire, Corundum

Origin (where mined):

Inverell (NSW), Australia

Weight (cts):

1.39cts

Shape:

Round Cabochon

Measurements (mm):

Length

Width

Depth

 

6
6
3.5

Colour:

Blue

Clarity

Included

Pieces:

1

Brightness:

Fair

Transparency:

Transparent

Treatment:

Heat ONLY

EXTREMELY IMPORTANT -  When  a gemstone is HEAT TREATED ONLY it means that only heat has been applied and in most instances is considered standard trade practice. Those gems which are not Heat Treaed demand a minimum premium of 30%.

When you see gems listed with a treatment of "heat", this does not mean heat only. Glass filling, Beryllium treatment, Diffusion coating etc are all aplied by heat. These other treatments have a huge bearing in the price. It is simply impossible for a reputable dealer to supply a top blue sapphire or ruby for a few dollars. Ask questions and clarify this for your own peace of mind.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

PHOTOGRAPHS

Gemstones are photographed under natural daylight with a neutral background. Photos of gemstones are of the original gem for sale. NO STOCK PHOTOS. Photographing gemstones is extremely difficult in duplicating the exact colour and details.

We try to do our utmost to obtain the most precise results. Please be aware that different monitors maybe set to different resolution or colours may show up slightly differently from monitor to monitor.

(NB: due to the size of the photos some inclusions do not show as much in real life)

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

COMBINE SHIPPING

Save money on shipping by combining purchases. We do not charge extra for combining items if they are all purchased within the first 7 days of the first purchase. At the time of the first item is purchased, please notify us that you wish to combine shipping.

If multiples purchases are made they are all shipped at the lowest shipping specified. This includes when one item is specified FREE shipping then all items are shipped FREE.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

SHIPPING

We ship to most countries and only to a Pay Pal confirmed address. If you have any doubts please contact us prior to bidding for confirmation.

Our standard shipping is via Registered Post with a tracking number. Registered Post takes longer than regular post. Average delivery time is 7 – 10 working days. Occasionally it may take longer due to customs, location, strikes, and/or force majure.

It is not our business to make money from postage and we always charge the minimum postage charge possible. Please keep in mind that the postage is not the only cost in sending a parcel. There is packaging and time to be factored.

For items costing or totaling $250 or more at the time of payment, we will send free of charge, or as otherwise stated.

We will send your purchase within 48 hours and in most cases within 24 hours of receipt of confirmed payment. Exceptions are weekends, public holidays or strikes.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

PAYMENT

We accept Pay Pal only.

Out of courtesy if you need more than 3 days to make payment please let us know.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

CUSTOMS

All matters relating to the importation of our products are the sole responsibility of the purchaser. This includes any Import Duties, Sales Tax, customs fees etc.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

QUESTIONS

It is HIGHLY encouraged that if you have any questions regarding this listing, please do not hesitate to contact me prior to purchasing, regardless of how trivial it may seem. We will reply as soon as possible, be mindful of any international time difference which may delay a reply.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

RETURNS and REFUNDS

In the event our item is grossly misrepresented in the description, you are entitled to 100% refund.

If the item arrives damaged, you are entitled to 100% refund.

If you are unsatisfied and wish to return the item you must notify us and return the item within 14 days of receiving the item. Once you notify us that you wish to return the item we will send further instructions.

Item must be returned along with all original packaging sent with a tracking number so that you can track that I have received it.

Buyer will pay for return shipping, once item is received and nothing is missing the refund will be made through PayPal only, less shipping (free shipping fee of $6.90 will be deducted from the total refund), and PayPal refund fees.

Many people do not require a reason for returning purchases, However it would be greatly appreciated if an honest reason be given no matter what it may be, this is so that we can improve our listings and service.

EXCEPTIONS TO THE REFUND POLICY ARE ITEMS PURCHASED WITH BEST OFFER OR ITEMS PURCHASED DURING A SPECIAL SALE.

If you don't understand or feel that something needs clarification ASK.

SATISFACTION

Our primary concern is to have fully satisfied customers. In the event that you may have a dispute please give us the opportunity in order to find a solution before leaving negative or neutral feedback.

LEES EN ONDERZOEKEN ALLE informatie, foto's, de voorwaarden en omstandigheden voorafgaand aan BIEDEN. ALS U twijfelt over IETS gelieve te vragen.

BESCHRIJVING - neem foto's als onderdeel van de beschrijving

 

Stock No:

0207014060305990139

Edelsteen:

Saffier, Korund

Herkomst (waar gedolven):

Inverell (NSW), Australië

Gewicht (cts):

1.39cts

Vorm:

Ronde Cabochon

Afmetingen (mm):

Lengte

Breedte

Diepte

 

6
6
3.5

Kleur:

Blauw

Helderheid

Inbegrepen

Stuks:

1

Helderheid:

Eerlijk

Transparantie:

Doorzichtig

Behandeling:

Hitte ALLEEN

ZEER BELANGRIJK - Wanneer een edelsteen is HEAT alleen behandeld betekent dit dat alleen warmte is toegepast en in de meeste gevallen wordt beschouwd als standaard handelspraktijk. Die juweeltjes die niet Verwarm Treaed eisen een premie van 30% minimum.

Als je ziet vermeld met een behandeling van de "warmte" edelstenen, dit betekent niet alleen warmte. Glas vullen, Beryllium behandeling, Diffusion coating etc zijn allemaal aplied door warmte. Deze andere behandelingen hebben een enorme invloed op de prijs. Het is gewoon onmogelijk voor een gerenommeerde dealer om een top blauwe saffier of robijn te leveren voor een paar dollar. Stel vragen en dit voor uw eigen gemoedsrust te verduidelijken.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

FOTO

Edelstenen zijn gefotografeerd onder daglicht met een neutrale achtergrond. Foto's van edelstenen zijn van de oorspronkelijke juweeltje voor verkoop. Geen voorraad FOTO. Fotograferen van edelstenen is uiterst moeilijk in het dupliceren van de exacte kleur en details.

We proberen ons uiterste best doen om de meest nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Houd er rekening mee dat verschillende monitoren misschien ingesteld op verschillende resolutie of kleuren kunnen worden weergegeven iets anders van de monitor te controleren.

(NB: vanwege de grootte van de foto's die sommige insluitsels niet zo veel in het echte leven te laten zien)

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

Combineer uw aankopen

Bespaar geld op de scheepvaart door het combineren van aankopen. Wij rekenen geen extra voor het combineren van items als ze allemaal worden gekocht binnen de eerste 7 dagen van de eerste aankoop. Op het moment van het eerste item wordt gekocht, meldt het ons dat u wilt het verschepen combineren.

Als veelvouden aankopen worden gedaan ze allemaal verscheept voor de laagste verzendkosten opgegeven. Dit geldt ook voor wanneer een product is opgegeven GRATIS vervolgens Alle artikelen zijn gratis verzonden.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

VERZENDING

Wij verzenden naar de meeste landen en slechts een Pay Pal bevestigd adres. Als u twijfels hebt neem dan contact met ons voorafgaand aan bieden voor bevestiging.

Onze standaard scheepvaart is via aangetekende post met een tracking nummer. Aangetekende post duurt langer dan gewone post. De gemiddelde levertijd is 7-10 werkdagen. Af en toe kan het langer duren als gevolg van de douane, de locatie, stakingen, en / of kracht majure.

Het is niet onze business om geld te verdienen van port en rekenen wij altijd de minimale verzendkosten lading mogelijk. Houd er rekening mee dat de verzendkosten is niet de enige kosten van het verzenden van een pakket. Er is de verpakking en de tijd om te worden verwerkt.

Voor artikelen die minder of in totaal $ 250 of meer op het moment van betaling, zullen we gratis of anders vermeld sturen.

Wij zullen uw aankoop binnen 48 uur en in de meeste gevallen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling bevestigd. Uitzonderingen zijn het weekend, op feestdagen of stakingen.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

BETALEN

We accepteren alleen Pay Pal.

Uit beleefdheid als u meer dan 3 dagen om de betaling laat het ons weten.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

DOUANE

Alle zaken met betrekking tot de invoer van onze producten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Dit geldt ook voor eventuele invoerrechten, omzetbelasting, douane kosten etc.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

VRAGEN

Het is zeer bemoedigend dat als u vragen heeft over deze aanbieding, aarzel dan niet om me te contacteren alvorens te kopen, ongeacht hoe triviaal het ook mag lijken. Zullen wij antwoorden zo spoedig mogelijk, rekening te houden met enige internationale tijdverschil die een antwoord kunnen vertragen.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

Retourneren en terugbetalingen

In het geval van ons item wordt schromelijk verkeerd in de beschrijving, heeft u recht op 100% terugbetaling.

Als het item beschadigd aankomt, heeft u recht op 100% terugbetaling.

Als u niet tevreden bent en u wilt het item moet u ons en het object retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van het item terug te keren. Als u ons te melden dat u wilt het item zullen we verdere instructies sturen terug.

Post moet worden teruggestuurd, samen met alle originele verpakking verzonden met een tracking nummer, zodat u kunt bijhouden dat ik het heb ontvangen.

Koper betaalt voor terugzending, zodra item is ontvangen en niets missen van de terugbetaling zal worden gedaan via PayPal alleen, minder verzendkosten (zal gratis verzendkosten van $ 6,90 worden afgetrokken van de totale terugbetaling), en PayPal restitutie vergoedingen.

Veel mensen niet een reden voor de terugkeer van de aankoop nodig, maar het zou zeer gewaardeerd worden als een eerlijke reden, ongeacht wat het kan worden gegeven, dit is zo dat we onze aanbiedingen en service kunnen verbeteren.

UITZONDERINGEN OP DE RESTITUTIE BELEID ZIJN PUNTEN GEKOCHT MET DE BESTE AANBOD OF ITEMS gekocht gedurende een speciale verkoop.

Als je niet begrijpt of het gevoel dat er iets moet worden verduidelijkt ASK.

TEVREDENHEID

Onze voornaamste zorg is om volledig tevreden klanten. In het geval dat u een geschil geef ons de kans om een oplossing voor het verlaten van negatieve of neutrale feedback te vinden.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

$36.00 USD

Audit-informatie

Met het programma Gemstone Sheriff kunnen onze leden een audit aanvragen voor elke veiling, die wordt aangevuld door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de artikelbeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Prijzen en details

Veiling-ID 298459
Kijkers 3 kijken
Bekeken 1,585 keer
Begint 10th Oct 2012 11:50am PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzenden Doorvoer
Registered Shipping $12.00 21 dagen
Standard Shipping - Tracked $12.00 21 dagen
Verzendkosten verzekering alle aanbieders $8.00 (optioneel)

Over Intergemcorp

Dit vind je misschien ook leuk