Verwerken...
3.24 Carat Southeast Asian Diffusion Star Sapphire - Gorgeous
3,24 karaat Zuidoost-Aziatische diffusie ster saffier - prachtig
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 8.4 x 7.3 x 5mm
Gewicht (karaat) 3.24 karaat
Kleuren
Surface Diffusion
Verwerken...

Southeast Asian Star Sapphire.

Diffusion treated to enhance color.

Highly polished and beautiful.

Good asterism.

Owner will love this Gemstone.

——

PLEASE MAKE PAYMENT WITHIN THREE DAYS OF PURCHASE UNLESS

PAYMENT ARRANGEMENTS ARE MADE WITH EVERLASTING. THANK

YOU FOR YOUR BUSINESS.

EVERLASTING GEMS (E.G.) QUALITY CONTROL

We take great care to inspect accurately represent all stones placed for sale. E.G. uses

the following to insure the accuracy of our offerings: Polariscope, Refractometer, Chelsea

Filter 10 To 60 Power Gemscope, Digital Calipers, High Megapixel Digital Photography,

Assorted additional equipment. All E.G. items are guaranteed.

 

TREATMENTS

On a very, very infrequent basis, stones of many species are treated. All stones are

examined under 30 power magnification for any trace of these treatments. Stones that

show treatment are clearly stated.

Stones of many types can be laboratory created. Our equipment is designed to help to

detect these. E.G. never sells laboratory imitation stones, only natural stones that have

beauty and are suitable for elegant jewelry applications where the fabricator wants

genuine valuable, natural materials that compliment their hard work and effort.

 

DISCLOSURES

Nothing is more disappointing than to get something that is not accurately represented.

All photos are of the actual stones and are never computer enhanced. Any details that we

become aware of that effect the quality, durability or value of the Stones are clearly stated.

 

SHIPPING

Shipping is free for all items, any exceptions are clearly indicated. Everlasting Gems

reserves the right to combine purchases into one assignment for convenience and simplicity.  

All shipments include descriptive information.

USA shipments generally take one week to arrive.   International shipments generally take ten days to six weeks to arrive.

 

GUARANTEES AND RETURNS

Should you ever be dissappointed with an item purchased from Everlasting Gems, you have a

1 day period to provide notification.  Should you elect to submit stone for Independent

Certification this period can be extended for an additional 45 days provided that you notify us

of intent to Certify within the initial 10 day period.  All items have an unconditional money

back guarantee subject only to the terms above.

 

FEEDBACK

We love positive Feedback and will make every effort to insure that you are pleased with

your purchase.  If you like the service, and the materials you recieve, please tell everyone.

If you have concerns please notify us and allow us to make you a happy client.

 

Zuidoost-Aziatische stersaffier.

Diffusie behandeld om de kleur te versterken.

Hoogglans gepolijst en mooi.

Goed asterisme.

Eigenaar zal dol zijn op deze edelsteen.

——

GELIEVE TE BETALEN BINNEN DRIE DAGEN NA AANKOOP, TENZIJ

BETALINGSREGELINGEN WORDEN MET EVERLASTING AFGESLOTEN. BEDANKT

U VOOR UW BEDRIJF.

EEUWIGE GEMS (EG) KWALITEITSCONTROLE

We besteden veel aandacht aan het nauwkeurig inspecteren van alle stenen die te koop worden aangeboden. EG gebruikt

het volgende om de nauwkeurigheid van ons aanbod te verzekeren: polariscoop, refractometer, Chelsea

Filter 10 tot 60 Power Gemscope, digitale schuifmaat, digitale fotografie met hoge megapixels,

Diverse extra uitrusting. Alle EG-artikelen zijn gegarandeerd.

BEHANDELINGEN

Zeer zelden worden stenen van vele soorten behandeld. Alle stenen zijn

onderzocht onder een machtsvergroting van 30 voor elk spoor van deze behandelingen. Stenen dat

show behandeling zijn duidelijk vermeld.

In het laboratorium kunnen vele soorten stenen worden gemaakt. Onze apparatuur is ontworpen om daarbij te helpen

detecteren deze. EG verkoopt nooit laboratoriumimitatiestenen, alleen natuurstenen die dat wel hebben

schoonheid en zijn geschikt voor elegante sieradentoepassingen waar de fabrikant dat wil

echte waardevolle, natuurlijke materialen die hun harde werk en moeite aanvullen.

BEKENDMAKINGEN

Niets is zo teleurstellend als iets te krijgen dat niet nauwkeurig wordt weergegeven.

Alle foto's zijn van de daadwerkelijke stenen en zijn nooit computer verbeterd. Alle details die we

bewust worden van dat effect worden de kwaliteit, duurzaamheid of waarde van de stenen duidelijk vermeld.

VERZENDEN

Verzending is gratis voor alle artikelen, eventuele uitzonderingen worden duidelijk aangegeven. Eeuwige edelstenen

behoudt zich het recht voor om aankopen te combineren in één opdracht voor gemak en eenvoud.

Alle zendingen bevatten beschrijvende informatie.

Zendingen in de VS nemen doorgaans een week in beslag. Internationale zendingen hebben doorgaans tien dagen tot zes weken nodig om aan te komen.

GARANTIES EN RETOUREN

Mocht je ooit teleurgesteld zijn met een item dat je bij Everlasting Gems hebt gekocht, dan heb je een

1 dag voor kennisgeving. Mocht u ervoor kiezen om steen in te dienen voor Independent

Certificering deze periode kan met 45 dagen worden verlengd, mits u ons hiervan op de hoogte stelt

van plan om binnen de eerste periode van 10 dagen te certificeren. Alle items hebben een onvoorwaardelijk geld

terug garantie is alleen onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden.

FEEDBACK

We houden van positieve feedback en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent

jouw aankoop. Als je de service en de materialen die je ontvangt leuk vindt, vertel het dan aan iedereen.

Als u zich zorgen maakt, laat het ons weten en laat ons u een tevreden klant maken.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

$131.00 USD

Auditinformatie

Het Gemstone Sheriff programma stelt onze leden in staat om een audit aan te vragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de objectbeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Prijzen en details

Veiling-ID 768312
Kijkers 9 kijken
Bekeken 1,510 keer
Begint 17th Jun 2018 3:01pm PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
Standard Shipping - Tracked $3.00 21 dagen
Verzendkosten verzekering alle aanbieders $6.93 (optioneel)

Over Everlastinggems

Dit vind je misschien ook leuk