Verwerken...
5.67cts Natural Australian Blue Parti Sapphire Oval Checker Board Cut
5.67cts natuurlijke Australische blauwe Parti Sapphire ovale dambord gesned
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 13.2 x 9.6 x 4.1mm
Gewicht (karaat) 5.67 karaat
Kleuren
Heat Treatment
Verwerken...

PLEASE READ AND EXAMINE ALL INFORMATION, PHOTOS, TERMS AND CONDITIONS PRIOR TO BIDDING. IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT ANYTHING PLEASE ASK.

DESCRIPTION – please view photos as part of the description

Stock Number:                0215046132809670567

Gem Stone:                     Corundum var. Sapphire

Origin (where mined):     Inverell, Australia

Shape:                            Oval Checker Board Step Cut

Colour:                             Blue Parti        

Clarity:                                SI

Pieces:                               1pc

Brightness:                        Good

Transparency:                   Transparent

Treatment:                        Heat ONLY

EXTREMELY IMPORTANT: When a gemstone is HEAT TREATED ONLY it means that only heat has been applied and in most instances is considered standard trade practice. Those gems which are not Heat treated demand a minimum premium.

(NB: due to the size of the photos some inclusions do not show as much in real life)

PHOTOGRAPHS

Where ever possible gemstones are photographed under natural daylight with a neutral background. Photos of gemstones are of the original gem for sale. NO STOCK PHOTOS. Photographing gemstones is extremely difficult in duplicating the exact colour and details

Video is taken under artificial daylight. 

We try to do our utmost to obtain the most precise results. Please be aware that different monitors maybe set to different resolution or colours may show up slightly differently from monitor to monitor.

COMBINE SHIPPING

Save money on shipping by combining purchases. We do not charge extra for combining items if they are all purchased within the first 7 days of the first purchase. At the time of the first item is purchased, please notify us that you wish to combine shipping.

If multiple purchases are made, they are all shipped at the lowest shipping specified. This includes when one item is specified FREE shipping then all items are shipped FREE.

SHIPPING

We ship to most countries and only to a Pay Pal confirmed address. If you have any doubts please contact us for confirmation prior to bidding.

Our standard shipping is via Registered Post with a tracking number. Average delivery time is 10-14 working days.

We will send your purchase within 48 hours of receipt of confirmed payment, except weekends, public holidays or postal strikes. Items are shipped from Greece.

INSURANCE

Although insurance is optional it is recommended. Parcels are sent registered post requiring a signature and tracking number. If you request a different form of sending that does not require tracking and signature, the insurance will not apply even if it is paid for.

There is always a small risk when sending parcels that they may get lost or the contents damaged, in the event that you opt out of paying insurance you acknowlegde and assume all risks whatever they may entail.

In the event you do include insurance, the insurance covers the cost of the items purchased. It does not cover the cost of posting nor the insurance cost.

If an item purchased can be replaced with same or similar then the insurance will cover this option. If the item can not be replaced then a refund will be made only after all other options have been exhausted.

PAYMENT

We accept Pay Pal only.

Out of courtesy if you need more than 3 days to make payment please let us know we are more than happy to accommodate.

CUSTOMS

All matters relating to the importation of our products are the sole responsibility of the purchaser. This includes any Import Duties, Sales Tax, customs fees etc

RETURNS and REFUNDS

In the event our item is grossly misrepresented in the description, you are entitled to 100% refund.

In the unlikely event the item does not arrive, or arrives damaged, and you have taken out insurance then you are entitled to a full refund of the damaged item(s) value.

If you are unsatisfied and wish to return the item you must notify us and return the item within 14 days of receiving the item. Once you notify us that you wish to return the item we will send further instructions.

Item must be returned along with all original packaging sent with a tracking number so that you can track that I have received it.

Buyer will pay for return shipping, once item is received and nothing is missing the refund will be made through PayPal ONLY, less shipping (free shipping fee of $8 will be deducted from the total refund), and PayPal refund fees.

EXTREMELY IMPORTANT

OUR FEEDBACK POLICY AND YOUR SATISFACTION

Our primary concern is to have fully satisfied customers. In the event that you may have a dispute or simply not happy with your purchase please give us the opportunity in order to find a solution BEFORE leaving negative or neutral feedback.

We fully understand that viewing an item on your screen and in person are two totally different things. Therefore we consider your purchase as a right to view the stone(s) in person. (Please see conditions under RETURNS AND REFUNDS).

Your time and ours is very valuable, if you take the time to leave feedback we will honor your time by leaving feedback.

We will leave positive feedback where positive feedback is left.

In the event you leave neutral or negative feedback without providing us the opportunity to rectify your dissatisfaction we will leave like feedback.

Finally if you are justifiably dissatisfied by the way in which we have tried to rectify the situation then by all means leave neutral of negative feedback.

LEES EN ONDERZOEK ALLE INFORMATIE, FOTO'S, ALGEMENE VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN HET BIEDEN. ALS U TWIJFEL HEBT OVER IETS, STEL DIT AUB.

BESCHRIJVING - bekijk de foto's als onderdeel van de beschrijving

Voorraadnummer: 0215046132809670567

Edelsteen: Korund var. Saffier

Herkomst (waar gewonnen): Inverell, Australië

Vorm: Ovaal Dambord Step Cut

Kleur: Blue Parti

Duidelijkheid: SI

Stuks: 1 st

Helderheid: goed

Transparantie: transparant

Behandeling: ALLEEN warmte

UITERST BELANGRIJK: wanneer een edelsteen ALLEEN MET WARMTE WORDT BEHANDELD, betekent dit dat alleen warmte is toegepast en in de meeste gevallen als standaard handelspraktijk wordt beschouwd. Edelstenen die niet met warmte zijn behandeld, vragen een minimumpremie.

(NB: vanwege de grootte van de foto's zijn sommige insluitsels niet zo veel in het echt te zien)

FOTO'S

Waar mogelijk worden edelstenen gefotografeerd onder natuurlijk daglicht met een neutrale achtergrond. Foto's van edelstenen zijn van de originele edelsteen te koop. GEEN VOORRAAD FOTO'S. Edelstenen fotograferen is buitengewoon moeilijk om de exacte kleur en details te dupliceren

Video wordt gemaakt onder kunstmatig daglicht.

We doen ons best om de meest nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Houd er rekening mee dat verschillende monitoren mogelijk zijn ingesteld op een andere resolutie of dat kleuren enigszins anders kunnen worden weergegeven van monitor tot monitor.

COMBINEER VERZENDING

Bespaar geld op verzending door aankopen te combineren. We brengen geen extra kosten in rekening voor het combineren van artikelen als ze allemaal zijn gekocht binnen de eerste 7 dagen na de eerste aankoop. Geef bij het kopen van het eerste artikel aan dat u de verzending wilt combineren.

Als er meerdere aankopen zijn gedaan, worden deze allemaal verzonden tegen de laagste opgegeven verzendkosten. Dit houdt in dat wanneer één item GRATIS is gespecificeerd, alle items GRATIS worden verzonden.

VERZENDING

Wij verzenden naar de meeste landen en alleen naar een door Pay Pal bevestigd adres. Als u twijfelt, neem dan voor bevestiging contact met ons op.

Onze standaard verzending is via aangetekende post met een trackingnummer. Gemiddelde levertijd is 10-14 werkdagen.

We sturen uw aankoop binnen 48 uur na ontvangst van de bevestigde betaling, behalve in het weekend, op feestdagen of bij stakingen. Items worden verzonden vanuit Griekenland.

VERZEKERING

Hoewel verzekering optioneel is, wordt het aanbevolen. Pakketten worden aangetekend verzonden met handtekening en trackingnummer. Als u een andere vorm van verzending aanvraagt waarvoor geen tracking en handtekening vereist is, is de verzekering niet van toepassing, zelfs niet als deze is betaald.

Er is altijd een klein risico bij het verzenden van pakketten dat ze verloren kunnen gaan of de inhoud beschadigd kan raken, in het geval dat u zich afmeldt voor het betalen van een verzekering, erkent u en neemt u alle risico's op zich, wat ze ook met zich meebrengen.

Als u een verzekering afsluit, dekt de verzekering de kosten van de gekochte artikelen. Het dekt niet de kosten van verzending en de verzekeringskosten.

Als een gekocht artikel kan worden vervangen door hetzelfde of vergelijkbaar, dekt de verzekering deze optie. Als het artikel niet kan worden vervangen, vindt er alleen restitutie plaats nadat alle andere opties zijn uitgeput.

BETALING

We accepteren alleen Pay Pal.

Als u meer dan 3 dagen nodig heeft om de betaling uit te voeren, laat het ons dan weten. We helpen u graag verder.

DOUANE

Alle zaken met betrekking tot de invoer van onze producten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Dit omvat alle invoerrechten, omzetbelasting, douanekosten enz

RETOUREN en TERUGBETALINGEN

In het geval dat ons artikel op grove wijze wordt weergegeven in de beschrijving, heeft u recht op 100% restitutie.

Mocht het artikel onverhoopt niet aankomen of beschadigd aankomen en u heeft een verzekering afgesloten, dan heeft u recht op volledige terugbetaling van de waarde van het beschadigde artikel.

Als u niet tevreden bent en het artikel wilt retourneren, moet u ons hiervan op de hoogte stellen en het artikel binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel retourneren. Zodra u ons heeft laten weten dat u het artikel wilt retourneren, sturen we verdere instructies.

Item moet worden geretourneerd samen met alle originele verpakking met een trackingnummer, zodat u kunt volgen dat ik het heb ontvangen.

De koper betaalt de retourzending, zodra het artikel is ontvangen en er niets ontbreekt, wordt de terugbetaling ALLEEN via PayPal uitgevoerd, verminderd met de verzendkosten (gratis verzendkosten van $ 8 worden in mindering gebracht op de totale terugbetaling) en PayPal-teruggavekosten.

EXTREEM BELANGRIJK

ONS FEEDBACK BELEID EN UW TEVREDENHEID

Onze primaire zorg is om volledig tevreden klanten te hebben. In het geval dat u een geschil heeft of gewoon niet tevreden bent met uw aankoop, geef ons dan de kans om een oplossing te vinden VOORDAT u negatieve of neutrale feedback geeft.

We begrijpen volledig dat het bekijken van een item op uw scherm en persoonlijk twee totaal verschillende dingen zijn. Daarom beschouwen wij uw aankoop als een recht om de steen (en) persoonlijk te bekijken. (Zie voorwaarden onder RETOUREN EN TERUGBETALINGEN).

Uw tijd en die van ons is erg waardevol.Als u de tijd neemt om feedback achter te laten, zullen we uw tijd respecteren door feedback achter te laten.

We zullen positieve feedback achterlaten waar positieve feedback wordt achtergelaten.

In het geval dat u neutrale of negatieve feedback achterlaat zonder ons de gelegenheid te geven uw ontevredenheid te corrigeren, zullen we soortgelijke feedback achterlaten.

Als u tot slot terecht ontevreden bent over de manier waarop we hebben geprobeerd de situatie recht te zetten, laat dan in ieder geval neutraal voor negatieve feedback.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?
U heeft niet geboden op deze veiling.

Gesloten

1 bid tot nu toe geplaatst

$140 wellwisher291
Toevoegen aan kijklijst Een vraag stellen * Alle prijzen in USD

Audit-informatie

Met het Gemstone Sheriff programma kunnen onze leden een audit aanvragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de itembeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Prijzen & Details

Bodverhoging $1
Openingsbod $140
Veiling-ID 863908
Watchers 14 kijken
bekeken 1,998 keren
begint 29th Oct 2021 4:45pm PDT
Loopt af 30th Oct 2021 9:09am PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
Registered Shipping $12.00 21 dagen
Standard Shipping - Tracked $12.00 21 dagen
Verzending Verzekering alle aanbieders $8.62 (optioneel)

Intergemcorp Details

Dit vind je misschien ook leuk