Verwerken...
6.50 Carats Natural Peridot Cut Stone from Pakistan
6.50 karaat natuurlijke peridoot geslepen steen uit Pakistan
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 10 x 10 x 8mm
Gewicht (karaat) 6.5 karaat
Kleuren
No Treatment
Clarity (VS)
Verwerken...

ALL ITEMS CAN BE CERTIFIED UPON REQUEST.

Payment Methods

 • We accept payments PayPal Only.
 • Our payment is expected within 3 days after the end of each auction. If you want bid another listed item please inform us for combined payments.

Buyer's Friendly Shipping Policy

 • No handling charges for each additional item
 • We are responsible to ship the merchandise as soon as possible.
 • We will co-operate for any damage or merchandise lost.
 • Feel free to contact us for any query regarding listed items, we are buyer friendly.

Handling Time & Availability

 • We will usually ship within 3 business days after we receive the complete payment. All our items are available in stock.

Important Note

 • Weight and size of gemstone may still vary slightly from piece to piece due to difference in calibration of weighing and measuring scales.
 • Color may not appear exactly as in real life due to variation between computer monitor resolution and lights.

Easy Return Policy

 • Items may be returned for refund within 1 month of receipt if you are not satisfied with the quality.
 • There is No Restocking Fees!
 • We never ask any questions, whatsoever!
 • If for any reason you are not satisfied, please return the item and receive a FULL REFUND of the winning price!

How to Return?

We request the following to our respectable buyers.

 • Item(s) must be returned in original condition.
 • Damaged item(s) will not be accepted.
 • International customer, please ship via Registered Mail only.

Feedback

 • Please do not leave any negative or neutral feedback.
 • If you are not satisfied, we have an easy Return Policy to make our customers happy.
 • We do not charge any Restocking Fees! Please Give us a chance to resolve the problem.
 • Your Satisfaction Is Our Prime Concern.

Privacy Policy

 • All of our customer information (Name, address, phone numbers, Email, etc.) are private and secure. We do not participate in or contribute to cooperative or shared databases that give other companies access to information


ALLE ARTIKELEN KUNNEN OP VERZOEK WORDEN GECERTIFICEERD.

Betalingsmethoden

 • Wij accepteren betalingen alleen PayPal.
 • Onze betaling wordt verwacht binnen 3 dagen na het einde van elke veiling. Als u een ander vermeld item wilt bieden, laat het ons dan weten voor gecombineerde betalingen.

Vriendelijk verzendbeleid van de koper

 • Geen administratiekosten voor elk extra item
 • Wij zijn verantwoordelijk om de goederen zo snel mogelijk te verzenden.
 • We zullen samenwerken voor eventuele schade of verloren goederen.
 • Neem gerust contact met ons op voor vragen over vermelde items, we zijn klantvriendelijk.

Verwerkingstijd en beschikbaarheid

 • We verzenden meestal binnen 3 werkdagen nadat we de volledige betaling hebben ontvangen. Al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar.

Belangrijke notitie

 • Het gewicht en de grootte van de edelsteen kunnen nog steeds enigszins variëren van stuk tot stuk vanwege verschil in kalibratie van weeg- en meetschalen.
 • De kleur kan er niet precies zo uitzien als in het echt vanwege de variatie tussen de resolutie van de computermonitor en de verlichting.

Eenvoudig retourbeleid

 • Artikelen kunnen binnen 1 maand na ontvangst worden geretourneerd voor terugbetaling als u niet tevreden bent met de kwaliteit.
 • Er zijn geen herbevoorradingskosten!
 • We stellen nooit vragen, wat dan ook!
 • Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent, stuur dan het artikel terug en ontvang een VOLLEDIGE TERUGBETALING van de winnende prijs!

Hoe retourneren?

Wij verzoeken het volgende aan onze respectabele kopers.

 • Artikel(en) dienen in originele staat geretourneerd te worden.
 • Beschadigde artikelen worden niet geaccepteerd.
 • Internationale klant, alleen verzenden via aangetekende post.

Feedback

 • Laat alsjeblieft geen negatieve of neutrale feedback achter.
 • Als je niet tevreden bent, hebben we een eenvoudig retourbeleid om onze klanten blij te maken.
 • Wij rekenen geen herbevoorradingskosten! Geef ons een kans om het probleem op te lossen.
 • Uw tevredenheid is onze eerste zorg.

Privacybeleid

 • Al onze klantinformatie (naam, adres, telefoonnummers, e-mail, enz.) is privé en veilig. We nemen niet deel aan of dragen niet bij aan coöperatieve of gedeelde databases die andere bedrijven toegang geven tot informatie


Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

$150.00 USD

Audit-informatie

Met het Gemstone Sheriff programma kunnen onze leden een audit aanvragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Gemologist die de nauwkeurigheid van de itembeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Prijzen & Details

Veiling-ID 1590555
Watchers 1 kijken
bekeken 82 keren
begint 10th Sep 2021 3:12am PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
FedEx $35.00 10 dagen
Standard Shipping - Tracked $9.00 30 dagen
Verzending Verzekering alle aanbieders $0.00 (optioneel)

Gemscollection Details

Dit vind je misschien ook leuk