Verwerken...
About Us
Over ons
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

From the earliest days of our business in 2004 we have gone from a ‘one man show’ to a international specialist team which continues to grow our Opal, Gemstone and Jewelry business.  We are lucky enough to have years of experience in our team members from many industries and backgrounds allowing us to draw on that expertise and combine it with our passion for Opals and Gemstones. 

{{video:https://youtu.be/blpvnhW0oNk}}

Founder & CEO

About Us - Wayne Sedawie

Wayne Sedawie was introduced to Opals in 1992 by his brother Paul from Seda Opals, who mines at Lightning Ridge in New South Wales, Australia. After meeting his mate Chris from Opal Rush, Wayne was hooked on Opals. Over the years he has had shares in Opal mines, operated Opal cutting factories and jewelry factories overseas and has cut over 200,000 Opals himself. His growing passion for Opals made him realise he needed to bring these amazing stones to the people of the world. 

About Us - Paul Sedawie

In September 2004 Wayne founded Opal Auctions. The goal was to offer Opals direct from Opal miners and wholesalers direct to opal buyers all over the world. 13 years later over 330,000 Opals have new homes in over 184 countries. 

About Us - Estela Sedawie

In 2007 Wayne and his wife Estela started Gem Rock Auctions with the same principles and goals, to bring approved Verified Sellers to offer genuine gemstones to the world.

IT Department

About Us - Steve Thomas

Steve joined us in 2005 and now has over 12 years’ experience in making sure our websites and servers are up 24/7. He is now also in charge of our specialist IT team who work on server upgrades, compliance issues, security, website development and maintenance. Our websites get 2-3,000 request per minute and over 34 million-page views per annum and need constant monitoring. To further his skills Steve completed an Amazon AWS Certified Solutions Architect course - Associate in 2017.

Adrian joined us in 2005 for a few years and then travelled the world working in New York and Sydney. He has recently returned to our IT team and is now in charge of our Mobile App development.

Business Development

About Us - Ross Sedawie

Ross has been responsible for our business development, SEO, content creation and advertising strategy since 2013.  As a trained Engineer and Gemologist, Ross monitors market trends in both the Opal and Gemstone industries and is constantly developing new strategies for our business. His focus for 2018 will be targeted advertising for our websites.

Terese has worked on many project for our business since 2013.  Her qualifications as an IT Business Analyst with a minor in Accounting, along with over 12 years of experience working for large corporations has brought a professional edge to our business. 

Her focus for 2018 includes SEO, content creation and our online presence.

Shipping Department

About Us - Silvia Palmero

Silvia has been in charge of shipping from our head office now for over 10 years and has shipped hundreds and thousands of packages. Her Switzerland efficiency is paramount for our buyers to receive their parcel quickly and efficiently. Many buyers will have had contacted her in regard to their items and shipping. 

Marketing Department

About Us - Summer

Summer handles our social sites in China and our Opal website in China. She also assists with photography. 

Sheriff Department

We have several international Gemologists who maintain our Gemstone and Opal Sheriff programs. They are based in Australia and USA. This department makes sure that our Opal and gemstones are verified and authenticated. We handled over 17,000 requested audit last year and they have been great asset for our customers. 

Customer Service & Support

Iris has worked with us for 3 years and many of you would have received messages from her over the years. She is in charge of our support tickets for both our customers and sellers. If anyone has a problem Iris can fix it. 

Verified Sellers

Our business wouldn’t exist without our 130+ Verified Sellers. They are truly the heart and soul of our Opal & Gemstone family. 

Over ons - Het team, het doel, de droom, onze opaal- en edelsteenfamilie

Vanaf het begin van ons bedrijf in 2004 zijn we van een 'one man show' uitgegroeid tot een internationaal gespecialiseerd team dat onze Opal- en Gemstone-activiteiten blijft groeien. We hebben het geluk om jarenlange ervaring te hebben in onze teamleden uit vele industrieën en achtergronden, waardoor we kunnen putten uit die expertise en deze kunnen combineren met onze passie voor opalen en edelstenen.

Oprichter en CEO

Over ons - Wayne Sedawie

Wayne Sedawie maakte in 1992 kennis met Opals door zijn broer Paul van Seda Opals, die mijnen in Lightning Ridge in New South Wales, Australië. Nadat hij zijn maat Chris van Opal Rush had ontmoet, was Wayne verslaafd aan Opals. Door de jaren heen had hij aandelen in Opal-mijnen, exploiteerde hij Opal-snijfabrieken en sieradenfabrieken in het buitenland en heeft hij zelf meer dan 200.000 Opals gesneden. Zijn groeiende passie voor opalen deed hem beseffen dat hij deze geweldige stenen naar de mensen van de wereld moest brengen.

Over ons - Paul Sedawie

In september 2004 richtte Wayne Opal Auctions op. Het doel was om Opalen rechtstreeks van Opal-mijnwerkers en groothandels rechtstreeks aan opaalkopers over de hele wereld aan te bieden. 13 jaar later hebben meer dan 330.000 Opals nieuwe huizen in meer dan 184 landen.

Over ons - Estela Sedawie

In 2007 begonnen Wayne en zijn vrouw Estela Gem Rock Auctions met dezelfde principes en doelen, om goedgekeurde Verified Sellers over te halen om echte edelstenen aan de wereld aan te bieden.

IT afdeling

Over ons - Steve Thomas

Steve kwam bij ons in 2005 en heeft nu meer dan 12 jaar ervaring om ervoor te zorgen dat onze websites en servers 24/7 in de lucht zijn. Hij heeft nu ook de leiding over ons gespecialiseerde IT-team dat werkt aan serverupgrades, compliancekwesties, beveiliging, website-ontwikkeling en onderhoud. Onze websites krijgen 2 tot 3.000 verzoeken per minuut en meer dan 34 miljoen paginaweergaven per jaar en moeten constant worden gecontroleerd. Om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen heeft Steve in 2017 een Amazon AWS Certified Solutions Architect-cursus - Associate afgerond.

Adrian kwam in 2005 een paar jaar bij ons werken en reisde daarna de wereld rond om in New York en Sydney te werken. Hij is onlangs teruggekeerd naar ons IT-team en heeft nu de leiding over de ontwikkeling van onze mobiele app.

Zakelijke ontwikkeling

Over ons - Ross Sedawie

Ross is sinds 2013 verantwoordelijk voor onze bedrijfsontwikkeling, SEO, contentcreatie en reclamestrategie. Als getrainde ingenieur en edelsteenspecialist volgt Ross markttrends in zowel de opaal- als de edelsteenindustrie en ontwikkelt hij voortdurend nieuwe strategieën voor ons bedrijf. Zijn focus voor 2018 zal gerichte reclame voor onze websites zijn.

Terese heeft sinds 2013 aan veel projecten voor ons bedrijf gewerkt. Haar kwalificaties als IT-bedrijfsanalist met een minor in Accounting, samen met meer dan 12 jaar ervaring in het werken voor grote bedrijven, hebben ons bedrijf een professionele voorsprong gegeven.

Haar focus voor 2018 omvat SEO, contentcreatie en onze online aanwezigheid.

Verzendafdeling:

Over ons - Silvia Palmero

Silvia is al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de verzending vanuit ons hoofdkantoor en heeft honderden en duizenden pakketten verzonden. Haar Zwitserse efficiëntie is van het grootste belang voor onze kopers om hun pakket snel en efficiënt te ontvangen. Veel kopers hebben contact met haar opgenomen met betrekking tot hun artikelen en verzending.

Afdeling Marketing

Over ons - Zomer

De zomer begon 6 maanden geleden bij ons en beheert onze sociale sites in China en onze Opal-website in China. Ze helpt ook met fotograferen.

Sheriff Afdeling

We hebben verschillende internationale edelsteenkundigen die onze edelsteen- en opaalsheriff-programma's onderhouden. Ze zijn gevestigd in Australië en de VS. Deze afdeling zorgt ervoor dat onze Opaal en edelstenen worden geverifieerd en geauthenticeerd. We hebben vorig jaar meer dan 17.000 aangevraagde audits afgehandeld en ze waren een grote aanwinst voor onze klanten.

Klantenservice en support

Iris heeft 3 jaar bij ons gewerkt en velen van jullie zouden door de jaren heen berichten van haar hebben ontvangen. Zij is verantwoordelijk voor onze support tickets voor zowel onze klanten als verkopers. Als iemand een probleem heeft, kan Iris het oplossen.

Geverifieerde verkopers

Ons bedrijf zou niet bestaan zonder onze 130+ geverifieerde verkopers. Ze zijn echt het hart en de ziel van onze Opal & Gemstone-familie.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

59 mensen vonden dit artikel nuttig