Verwerken...
Zircon - World’s Oldest Gemstone
Zirkoon - 's werelds oudste edelsteen
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Zircon - Worlds Oldest GemstoneZircon is a gemstone with incredible brilliance and color flashes of fire. It is considered to be a rare gemstone, but is actually a very common mineral in the earth and the oldest known gemstone of any kind formed on Earth.

This is actually how this gemstone got its name, as the name Zircon is one of the earliest words in the Persian language. It would later become a noteworthy part of the Germanic languages before being adopted as an English term.

Zircons First Discovery

The earliest mention of Zircon is in the Bible. It was one of the first twelve gems worn by the high priests of Israel. Later in 1789, Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) a German chemist discovered the element zirconium in it while studying a sample of Zircon from Ceylon, present day Sri Lanka. Klaproth originally named the new element Zirkonerde (Zirconia or Zircon earth). Later in the early 1800’s Sir Humphry Davy (1778-1829) an English chemist suggested the name Zirconium.

Now Widely Found In…

Today, Zircon is widely available in at least six continents of the world. Large crystals of Zircon can be found in Tanzania. China has a variety of bright colored Zircon including oranges and reds. Cambodia happens to be the leading source of rich green Zircon. Australia is the source of rich plum Zircon. This gem can also be found in Madagascar, Myanmar, Canada, USA, Sri Lanka, and Ukraine. Blue Zircon

The Zircon Discovery That Changed History

Recently, in 2014 on an outback sheep station in Western Australia a microscopic fragment of Zircon was found in Western Australia believed to be 4.4 billion years old by Professor John Valley, a geo science expert from the University of Wisconsin. What makes this discovery so special is that the timeline for this mineral crystallising is the same as when the surface of the earth was beginning to cool and crust. This sample is literally from the beginning of our planet.

Varieties Of Zircon

Zircon crystals come in a variety of shades including green, blue, orange, red and gold. They are not always as appreciated for their appearance as they should be. When translucent gem quality crystals are found they can make very exquisite gemstones. No matter which shade of Zircon you get, you are sure to get a gorgeous gemstone with lots of fire.

Zircon - Worlds Oldest Gemstone

These gemstones come in array of colors as we have already seen, although most of the stones are treated to have these colors. Typically, when these precious gems are left untreated, you will end up with colors between a brownish-red and brownish-yellow.

Heat treated Zircon are largely the most valuable and most exquisite varieties. They are treated in order to create sparkly gemstones that exude their characteristic fiery intensity. When heat treated, you end up with clear, green and blue yellow stones. The best varieties of these gemstones come from Madagascar and Canada. 

Shop For Zircon

Zirkoon - 's werelds oudste edelsteen Zirkoon is een edelsteen met ongelooflijke schittering en kleurenflitsen van vuur. Het wordt beschouwd als een zeldzame edelsteen, maar is eigenlijk een veel voorkomend mineraal in de aarde en de oudste bekende edelsteen van welke aard dan ook die op aarde wordt gevormd.

Dit is eigenlijk hoe deze edelsteen zijn naam kreeg, aangezien de naam Zircon een van de vroegste woorden in de Perzische taal is. Het zou later een opmerkelijk deel van de Germaanse talen worden voordat het als Engelse term zou worden aangenomen.

Zircons First Discovery

De vroegste vermelding van Zirkoon staat in de Bijbel. Het was een van de eerste twaalf edelstenen gedragen door de hogepriesters van Israël. Later in 1789 ontdekte Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) een Duitse scheikundige het element zirkonium erin terwijl hij een staal van zirkoon uit Ceylon, het huidige Sri Lanka, bestudeerde. Klaproth noemde oorspronkelijk het nieuwe element Zirkonerde (Zirconia of Zircon earth). Later in de vroege jaren 1800 suggereerde Sir Humphry Davy (1778-1829) de Engelse scheikundige de naam Zirconium.

Nu wijd gevonden in ...

Tegenwoordig is Zircon overal verkrijgbaar in ten minste zes continenten. Grote kristallen van Zircon zijn te vinden in Tanzania. China heeft een verscheidenheid aan felgekleurde Zirkoon, waaronder sinaasappels en rood. Cambodja is toevallig de belangrijkste bron van rijk groen Zircon. Australië is de bron van rijke pruim Zirkoon. Dit juweeltje is ook te vinden in Madagascar, Myanmar, Canada, de VS, Sri Lanka en Oekraïne. Blue Zircon

The Zircon Discovery That Changed History

Onlangs, in 2014, op een outback-schaapstation in West-Australië, werd een microscopisch fragment van Zircon gevonden in West-Australië, dat 4,4 miljard jaar oud was door Professor John Valley, een expert op het gebied van geo-wetenschappen van de Universiteit van Wisconsin. Wat deze ontdekking zo speciaal maakt, is dat de tijdlijn voor dit mineraalkristalliseren hetzelfde is als toen het oppervlak van de aarde begon af te koelen en te korst. Dit voorbeeld is letterlijk van het begin van onze planeet.

Varieties Of Zircon

Zirkoonkristallen zijn er in verschillende tinten waaronder groen, blauw, oranje, rood en goud. Ze worden niet altijd even gewaardeerd voor hun uiterlijk als ze zouden moeten zijn. Wanneer er doorschijnende kristallen van edelsteenkwaliteit worden gevonden, kunnen ze zeer prachtige edelstenen maken. Het maakt niet uit welke schaduw van Zircon je krijgt, je krijgt gegarandeerd een prachtige edelsteen met veel vuur.

Zirkoon - 's werelds oudste edelsteen

Deze edelstenen komen in verschillende kleuren zoals we al hebben gezien, hoewel de meeste stenen worden behandeld om deze kleuren te hebben. Typisch, als deze kostbare edelstenen onbehandeld blijven, zul je eindigen met kleuren tussen een bruin-rood en bruin-geel.

Hittebehandelde Zirkoon zijn grotendeels de meest waardevolle en meest exquise variëteiten. Ze worden behandeld om sprankelende edelstenen te creëren die hun kenmerkende vurige intensiteit uitstralen. Als je een warmtebehandeling krijgt, krijg je heldere, groene en blauwgele stenen. De beste variëteiten van deze edelstenen komen uit Madagaskar en Canada.

Winkel voor Zircon

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

1 persoon vond dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
83 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
62 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
12 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
61 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
10 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
45 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
35 artikelen