Gemakkelijk
Verwerken...
Sell Gemstones Online with Gem Rock Auctions
Verkoop edelstenen online met Gem Rock Auctions
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Are you looking for a place to sell gemstones online? Gem Rock Auctions is a fantastic marketplace that allows all types of people to sell their natural precious gemstones online direct to the public. 

Sell Gemstones Online

There are many options for selling gemstones online, but Gem Rock Auctions is by far one of the best. We are currently expanding and are looking for new sellers to come on board to show off their beautiful gems. If you have some beautiful natural gemstones, ethical business manners and know how to do business online, then I would like to extend an invitation to you to join us. We welcome both professionals and hobbyists who are:

 • Gemstone Dealers

 • Gemstone Cutters / Facetor

 • Rough Dealers

 • Jewelers

 • Miners and Collectors

 • Fossikers

 • Gemstone hobbyists including those that cut their own stones

Who Are We?

We are a family of Opal miners and dealers who saw an opening in the market for online selling. We started Opal Auctions 10 years ago and quickly noticed that there was a need to provide an online marketplace for Gemstones as well. That’s when we created Gem Rock Auctions.

We design and develop both of the websites ourselves as well as manage all marketing including Google AdWords, Facebook marketing and banner advertising.

Our websites often get compared to eBay and Etsy, however there are a few key differences:

 • We only allow people to become sellers onto our site that are ethical and have been verified by us

 • We only sell natural gemstones on our website. We do not allow any synthetic or man-made stones on our website. Natural gemstones with treatments are welcome but they must be clearly described

 • We have a  “Gemstone Sheriff” program. This program is a panel of experts who keep an eye on things to make sure no one lists anything that is not accurate.

Our Stats Speak For Themselves

 • Total number of people who visit our sites everyday: 16,000

 • 112,158 Members 

Gem Rock Auctions

 • 93,576 Gemstones For Sale

 • 323,286 Gemstones Sold Online

Opal Auctions

 • 79,830 Opals For Sale

 • 351,008 Opals Sold Online

Commonly Asked Questions

There looks to be a lot of competition on the site

 • There are many Verified sellers who each have their own specialities. Gemstones are unique, so customers will have more choice but having many stones in one place means customers stay on our site and will see more of your stones.

 • Unlike other auction sites, you will only be competing against people who are selling natural gemstones. You won’t have to compete against people selling synthetic stones or pieces of glass.

I’m only a little fish in a big pond, what will it cost me?

 • We encourage all types of sellers, from international big volume sellers all the way down to individual gem cutters who cut beautiful stones for a hobby. We encourage a diverse range of sellers.

 • There are three separate fees that you need to be aware of. Monthly store fee, Listing fee and commission fee.

 • Our Starter Plan has no store fee and allows you to list up to 50 items. Once you upgrade to the next plan you will be able to list more items but you will incur a monthly charge starting at $25

 • To list an item it will cost you $0.50 per item. This fee is always charged, even on the Starter Plan. However unlike other sites you only pay this fee once and your item will be relisted indefinitely or until it is sold. Only $0.50 for the life of the item.

 • When you do sell an item, our commission rate is 10% for items up to $50 and then decreases to 5% for items over $20,000. This fee is always charged, even on the starter plan

How good is Gem Rock Auctions really? Tell me some significant sales that you have had through your site recently?

 • Tourmaline, $9,000 

 • Alexandrite $6,200 

 • Cobalt Spinel, $2,000

How do people buy gemstones off your website?

 • We have an integrated paypal system and we use Stripe to accept payments via credit card

 • Payments are made directly to you. You will be issued a commission statement on the 15th of each month

 • The most popular category is the No Reserve Gemstone Auctions (http://www.gemrockauctions.com/auctions/no-reserve-gemstone-online-auctions/) This section allows buyers to place gemstones on auction with a starting price of $1. The stone then sells to the highest bidder. This is a great way to “be seen” especially if you are a new seller.  You do not have to place items up for auction is you don’t want to. 60% of sales come from normal fixed price listings.

If you wish to apply to become a Verified Seller on any of The Treasures Auctions Network websites please click the button below

Verified Seller Application Form

Bent u op zoek naar een plek om edelstenen online te verkopen? Gem Rock Auctions is een fantastische marktplaats waar alle soorten mensen hun natuurlijke kostbare edelstenen online rechtstreeks aan het publiek kunnen verkopen.

Verkoop edelstenen online

Er zijn veel opties om edelstenen online te verkopen, maar Gem Rock Auctions is veruit een van de beste. We zijn momenteel aan het uitbreiden en zijn op zoek naar nieuwe verkopers om aan boord te komen om hun prachtige edelstenen te laten zien. Als u prachtige natuurlijke edelstenen, ethische zakelijke manieren en online zakendoen heeft, zou ik u graag uitnodigen om met ons mee te doen. We verwelkomen zowel professionals als hobbyisten die:
 • Gemstone-dealers
 • Gemstone Cutters / Facetor
 • Ruwe dealers
 • Juweliers
 • Mijnwerkers en verzamelaars
 • Fossikers
 • Edelsteen hobbyisten, inclusief degenen die hun eigen stenen snijden

Wie zijn we?

Wij zijn een familie van Opal mijnwerkers en dealers die een opening zagen in de markt voor online verkopen. We zijn 10 jaar geleden gestart met Opal Veilingen en al snel merkten we dat er ook een online marktplaats voor edelstenen moest komen. Dat is het moment waarop we Gem Rock Auctions hebben gemaakt.

We ontwerpen en ontwikkelen beide websites zelf en beheren ook alle marketingactiviteiten, waaronder Google AdWords, Facebook-marketing en banneradvertenties.

Onze websites worden vaak vergeleken met eBay en Etsy, maar er zijn een paar belangrijke verschillen:

 • We staan ​​alleen mensen toe om verkopers op onze site te worden die ethisch zijn en door ons zijn geverifieerd
 • Wij verkopen alleen natuurlijke edelstenen op onze website. We staan ​​geen synthetische of kunstmatige stenen toe op onze website. Natuurlijke edelstenen met behandelingen zijn welkom, maar ze moeten duidelijk worden beschreven
 • We hebben een "Gemstone Sheriff" -programma. Dit programma is een panel van experts die dingen in het oog houden om er zeker van te zijn dat niemand iets opsomt dat niet accuraat is.

Onze statistieken spreken voor zich

 • Totaal aantal mensen dat elke dag onze sites bezoekt: 16.000
 • 112.158 Leden

Gem Rock Veilingen

 • 93.576 edelstenen te koop
 • 323,286 edelstenen online verkocht

Opaalveilingen

 • 79.830 Opalen Te koop
 • 351,008 Opalen verkocht online

Veelgestelde vragen

Er lijkt veel concurrentie op de site te zijn

 • Er zijn veel geverifieerde verkopers die elk hun eigen specialiteiten hebben. Edelstenen zijn uniek, zodat klanten meer keuze hebben, maar met veel stenen op één plek betekent dat klanten op onze site blijven en meer van uw stenen zullen zien.
 • In tegenstelling tot andere veilingsites, zul je alleen concurreren tegen mensen die natuurlijke edelstenen verkopen. U hoeft niet te concurreren tegen mensen die synthetische stenen of stukjes glas verkopen.

Ik ben maar een kleine vis in een grote vijver, wat kost het mij?

 • We moedigen alle soorten verkopers aan, van internationale grootschalige verkopers tot individuele juwelensnijders die prachtige stenen maken voor een hobby. We moedigen een breed scala aan verkopers aan.
 • Er zijn drie afzonderlijke kosten waar u op moet letten. Maandelijks winkelbedrag, inschrijfgeld en provisie.
 • Ons startersplan heeft geen winkelkosten en u kunt maximaal 50 items aanbieden. Zodra u een upgrade naar het volgende plan uitvoert, kunt u nog meer items weergeven, maar u betaalt maandelijks een bedrag vanaf $ 25
 • Als u een item wilt weergeven, kost dit $ 0,50 per item. Deze vergoeding wordt altijd in rekening gebracht, zelfs in het Startersplan. In tegenstelling tot andere sites betaalt u deze vergoeding echter slechts één keer en wordt uw item voor onbepaalde tijd opnieuw aangeboden of totdat het is verkocht. Slechts $ 0,50 voor de levensduur van het artikel.
 • Wanneer u een artikel verkoopt, is ons commissiepercentage 10% voor artikelen tot $ 50 en daalt vervolgens tot 5% voor artikelen van meer dan $ 20.000. Deze vergoeding wordt altijd in rekening gebracht, zelfs op het startschema

Hoe goed is edelsteenveilingen echt? Vertel me een aantal belangrijke verkopen die je onlangs hebt gehad via je site?

 • Toermalijn, $ 9.000
 • Alexandrite $ 6.200
 • Cobalt Spinel, $ 2.000

Hoe kopen mensen edelstenen van uw website?

 • We hebben een geïntegreerd PayPal-systeem en we gebruiken Stripe om betalingen via creditcard te accepteren
 • Betalingen worden rechtstreeks aan u gedaan. Op de 15e van elke maand ontvangt u een verklaring van de commissie
 • De meest populaire categorie is de No Reserve Gemstone Auctions (http://www.gemrockauctions.com/auctions/no-reserve-gemstone-online-auctions/) In dit gedeelte kunnen kopers edelstenen op de veiling plaatsen met een startprijs van $ 1. De steen verkoopt vervolgens aan de hoogste bieder. Dit is een geweldige manier om te worden 'gezien', vooral als u een nieuwe verkoper bent. Je hoeft geen items te veilen als je dat niet wilt. 60% van de omzet komt van normale aanbiedingen met een vaste prijs.

We willen graag dat u overweegt om bij ons te komen op Gem Rock Auctions als een geverifieerde verkoper. Download het onderstaande aanvraagformulier en stuur het terug naar applications@treasuresauctions.com

Verified Seller Application Form (Ver 2.1)

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

18 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Mlindsay

I'm seeing lots of great deals, but they seem too good to be true. If a seller says a tourmaline is natural and unheated, should I accept that at face value?

20th Feb 2020
Admin2

Hi Lizie1964

For a complete breakdown of the commission structure, please scroll to the bottom of this page:

https://www.gemrockauctions.com/help/verified-sellers/verified-sellers-program

For a $50 item, the commission is 9.75%

31st Mar 2019
Lizie1964

Hi,  Re:  Commission.
When you do sell an item, our commission rate is 10% for items up to $50 and then decreases to 5% for items over $20,000. This fee is always charged, even on the starter plan.
-  Is the commission 5% for items over $50?

22nd Mar 2019
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen