Verwerken...
Placing Your First Bid
Uw eerste bod plaatsen
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

In an Auction Listing you will be able to place bids against other buyers. Before you are able to place bid you will need an account that is fully verified. Click here to learn more about registering an account

How To Tell If A Listing Is An Auction

Each listing you will see on the website will be either a fixed price 'Buy it Now' item or a Auction. We have made it easy to differentiate between the two listing types by making the Buy It Now items have a green "add to cart" button and Auctions will have a price and a bid gavel.

Auction symbolOn the item page, an auction will show a "Place Bid" button, while a Buy It Now item will show a green Add To Cart Button.

auction vs buy it now


How To Participate In An Auction

The first thing to understand is that we have two types of auctions. Click on the link below to learn more about them and how to differentiate them:

Once you find an item you are interested in bidding on, click on the title link to go to the listing page. Look for the box that says “place bid”. Enter your maximum amount you are willing to pay straight away. The way the auction system works, is that the system will enter the minimum possible bid automatically on your behalf.

Placing Your First Bid

There are several different scenarios that can occur when you place a bid.

 • Scenario A: You are the first person to bid on the item The system will accept your bid at the lowest possible amount (the Minimum Bid), and your secret Maximum Bid will be remembered in case someone tries to outbid you.

 • Scenario B: Your Maximum Bid is greater than the secret Maximum Bid of all other bidders We will enter the previous highest Maximum Bid as a new bid automatically, and your bid will be entered at the next lowest possible bid. You will be the new highest bidder.

 • Scenario C: Your bid is less than or equal to the Maximum Bid of the current highest bidder We will accept your bid and automatically place a new bid on behalf of the other bidder, however you will need to increase your Maximum Bid to win the item. If two identical bids are placed on an item, the first bidder will be the winner unless their bid is exceeded.

 • Scenario D: Your bid is below the Reserve Price If you bid below the secret Reserve Price for an item, you need to increase your bid until you meet the Reserve Price.

 • Scenario E: Your bid is above the Reserve Price If you bid above the secret Reserve Price for an item we will reduce your bid to match the Reserve Price.

If the auction has less than 5 minutes remaining, the auction end time is increased by 60 seconds to give other bidders an opportunity to bid.

For example, consider an auction where the Minimum Bid is $90.00, the bid increment is $1.00, and the secret Maximum Bid of another bidder is $110.00 - and you enter a bid of $100.00. Your bid will be accepted at $100.00, but the system will place a bid immediately for $101.00 on behalf of the previous bidder. This will continue until you exceed the secret Maximum Bid of the other bidder, which is $110.00.

NEW MEMBER BIDDING REQUIREMENTS

New members will be required to add a credit card to their account before they can start bidding. You will be asked to enter a credit card to confirm you are a real bidder. You do not have to pay for any wins using this card, and it is not stored anywhere. It is purely for identification purposes only. 

You may see a small $1 charge on your card which will be refunded immediately. This is to check that the card is working and that the details provided are accurate.

BIDDING RESTRICTIONS

To make sure buyers don't bid on, or buy, more than they're comfortable with, we occasionally place limits on a member's buying activity. We may also restrict buying if we believe a member has violated a policy.

To lift the restriction you will need to pay for any wins you have outstanding before placing more bids. If you do not have any items waiting for payment, the restriction will apply to the number of auctions you can bid on at one time. If you have exceed this limit you will need to wait until some of your auctions are finished before you can bid again.

Please use the current bid tab to see how many items you are currently bidding on.


How do our No Reserve Auctions work?

In this type of auctions, buyers bid until the auction ends.

Bidding starts at $1. The item will be sold to the highest bidder.


Are you ready? Take these easy steps and start your bidding journey:

 1. First, head to our no Reserve category.

 2. Find the item you wish to bid on.

 3. Set your maximum bid.

 4. Don't have time to watch the auction closely? Relax. Our system will bid for you up to your max bid.

If you're the highest bidder, you're the winner. 

{{video:https://www.youtube.com/watch?v=t3OTk6Hg7xc}}

U dient in te loggen voordat u een bod plaatst. Als u zich nog niet heeft geregistreerd, klik dan hier om een account aan te maken .

Zodra u een item heeft gevonden waarop u wilt bieden, klikt u op de titellink om naar de aanbiedingspagina te gaan. Zoek naar het vak met de tekst 'plaats bod'. Vul het maximale bedrag in dat u direct wilt betalen. De manier waarop het veilingsysteem werkt, is dat het systeem automatisch namens u het laagst mogelijke bod invoert.

Uw eerste bod plaatsen

Er zijn verschillende scenario's die zich kunnen voordoen wanneer u een bod uitbrengt.

 • Scenario A: U bent de eerste die op het item biedt. Het systeem accepteert uw bod tegen het laagst mogelijke bedrag (het minimumbod), en uw geheime maximumbod wordt onthouden voor het geval iemand u probeert te overbieden.
 • Scenario B: Uw maximumbod is hoger dan het geheime maximumbod van alle andere bieders We zullen het vorige hoogste maximumbod automatisch als nieuw bod invoeren en uw bod zal worden ingevoerd bij het eerstvolgende laagst mogelijke bod. U wordt de nieuwe hoogste bieder.
 • Scenario C: uw bod is lager dan of gelijk aan het maximum bod van de huidige hoogste bieder We accepteren uw bod en plaatsen automatisch een nieuw bod namens de andere bieder , maar u moet uw maximum bod verhogen om het item te winnen . Als er twee identieke biedingen op een item worden geplaatst, is de eerste bieder de winnaar, tenzij hun bod wordt overschreden.
 • Scenario D: uw bod is lager dan de minimumprijs Als u voor een item onder de geheime minimumprijs biedt, moet u uw bod verhogen totdat u de minimumverkoopprijs bereikt.
 • Scenario E: uw bod is hoger dan de reserveringsprijs Als u voor een item boven de geheime reserveringsprijs biedt, verlagen we uw bod zodat deze overeenkomt met de reserveringsprijs.

Als de veiling minder dan 5 minuten over heeft , wordt de eindtijd van de veiling met 60 seconden verlengd om andere bieders de kans te geven om te bieden.

Overweeg bijvoorbeeld een veiling waarbij het minimumbod $ 90,00 is, de biedingsverhoging $ 1,00 is en het geheime maximumbod van een andere bieder $ 110,00 is - en u voert een bod van $ 100,00 in. Uw bod wordt geaccepteerd voor $ 100,00, maar het systeem plaatst onmiddellijk een bod van $ 101.00 namens de vorige bieder. Dit gaat door totdat u het geheime maximumbod van de andere bieder overschrijdt, namelijk $ 110,00.

NIEUW LID BIEDEN VEREISTEN

Nieuwe leden moeten een creditcard aan hun account toevoegen. U wordt gevraagd een creditcard in te voeren om te bevestigen dat u een echte bieder bent. U hoeft met deze kaart niet te betalen voor winsten en deze wordt nergens opgeslagen. Het is puur voor identificatiedoeleinden.

Mogelijk ziet u een kleine afschrijving van $ 1 op uw kaart die onmiddellijk wordt terugbetaald. Dit is om te controleren of de kaart werkt en dat de verstrekte gegevens juist zijn.

BIEDINGSBEPERKINGEN

Om ervoor te zorgen dat kopers niet meer bieden of kopen dan waar ze zich prettig bij voelen, stellen we af en toe limieten op de koopactiviteit van een lid. We kunnen het kopen ook beperken als we denken dat een lid een beleid heeft geschonden.

Om de beperking op te heffen, moet u betalen voor uitstaande winsten voordat u meer biedingen plaatst. Als u geen items heeft die wachten op betaling, is de beperking van toepassing op het aantal veilingen waarop u tegelijk kunt bieden. Als u deze limiet heeft overschreden, moet u wachten tot sommige van uw veilingen zijn afgelopen voordat u opnieuw kunt bieden.

Gebruik het huidige biedtabblad om te zien op hoeveel items u momenteel biedt.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

196 mensen vonden dit artikel nuttig