Verwerken...
Shipping and Insurance Charges
Verzend- en verzekeringskosten
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

The sellers on this website are located in countries all around the world including Australia, USA, Pakistan, Thailand, Finland and Turkey. The shipping and insurance charges set by each of these countries can very greatly.

POSTAGE CHARGES

Each seller is free to set their own shipping rate.Every auction has the stated shipping price on the auction page based on the sellers default shipping provider and the customers location.

You will be able to see an estimate of the shipping charges on the item page here

agkeslgn6i5dlzny.jpg

INSURANCE

Postal Insurance is highly recommended and the rate is determined individually by each seller. Sellers are not responsible for any lost shipments that have not been insured.

POSTAL ADDRESS

The sellers of this website have the option to send items to either the address provided in the system or the address provided by paypal. In most cases, when paying by paypal, the seller will ship to the address within paypal so that all parties are covered under the paypal buyer / seller protection policy. It is the responsibility of the buyer to ensure that both address’ are correct at the time of purchase.

CUSTOMS FEES

Please be aware that the customer will pay any customs fees that are incurred from inbound packages. Consult your local customs laws for duties, regulations, and restrictions.

VIEW RETURNS AND REFUND POLICY

De verkopers op deze website bevinden zich in landen over de hele wereld, waaronder Australië, de VS, Pakistan, Thailand, Finland en Turkije. De verzend- en verzekeringskosten die door elk van deze landen worden vastgesteld, kunnen enorm variëren.

VERZENDKOSTEN

Elke verkoper is vrij om zijn eigen verzendtarief in te stellen. Elke veiling heeft de vermelde verzendprijs op de veilingpagina op basis van de standaard verzendaanbieder van de verkoper en de locatie van de klant.

VERZEKERING

Een postverzekering wordt sterk aanbevolen en het tarief wordt individueel bepaald door elke verkoper. Verkopers zijn niet verantwoordelijk voor verloren zendingen die niet zijn verzekerd.

POSTADRES

De verkopers van deze website hebben de mogelijkheid om artikelen te verzenden naar het adres dat in het systeem is opgegeven of het adres dat is opgegeven door PayPal. In de meeste gevallen, bij betaling via PayPal, verzendt de verkoper naar het adres binnen PayPal, zodat alle partijen onder het PayPal koper / verkoper-beschermingsbeleid vallen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat beide adressen correct zijn op het moment van aankoop.

DOUANEKOSTEN

Houd er rekening mee dat de klant eventuele douanekosten voor inkomende pakketten moet betalen. Raadpleeg uw plaatselijke douanewetten voor invoerrechten, voorschriften en beperkingen.

BEKIJK HET RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

49 mensen vonden dit artikel nuttig