Verwerken...
What Are Salt and Pepper Diamonds?
Wat zijn zout- en peperdiamanten?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

What Are Salt and Pepper DiamondsLooking to get something different from the typical run-of-the-mill Diamonds out there? More like a gem that can make your fingers stand out in beauty and class? If your answer is yes, you’ll want to discover salt and pepper Diamonds. These unique Diamonds have been around for quite some time and were even considered undesirable. But today, they are loved by many brides-to-be and have even grown to become one of the hottest trends to take over engagement rings.

First Things First — What Are Salt and Pepper Diamonds?

The very first thing you should know is that most Diamonds come with flaws, imperfections or inclusions. What’s more, these inclusions could come in several different colors (typically black and white), shapes and sizes. A Salt and Pepper Diamond is one that has a mix of many black and white inclusions or flaws. For the most part, inclusions are blemishes like white spots, black carbon spots, feathers, cracks, clouds or chips.

In a nutshell, Salt is a term for white inclusions while Pepper is for black inclusions, thus Salt and Pepper Diamonds!

SHOP FOR SALT AND PEPPER DIAMONDS

How Do They Differ From Traditional Diamonds?

Right off the bat, Salt and Pepper Diamonds are more like the wild version of standard Diamonds — they’re more flawed and of course, less pure. Essentially, these unique Diamonds come with a perfect mix of black and white speckles and tend to appear silky gray. The beauty of Salt and Pepper Diamonds is that no two are the same.

What’s more, Salt and Pepper Diamonds are not graded like traditional Diamonds. The 4 C’s (Cut, Clarity, Color and Carat Weight) don’t come into play here. The gems are rough-cut and raw! That said, these Diamonds are loved by women who want something that stands out from the crowd; more like one that doesn’t conform to the status quo, but rather bucks it.

Are you one? If yes, this beautiful gift from Mother Nature is for you.

What Are Salt and Pepper Diamonds

Great News — Salt and Pepper Diamonds are Eco-Friendly

Now, if you’re someone who cares about the environment, you’ll be glad to know that Salt and Pepper Diamonds are exactly what you need — they’re safe and green. They’re not harmful to the environment or better yet, their mining process is less likely to take a toll on the environment compared to standard Diamonds.

Miners extract significant amounts of soil and rock from the ground with the aim of finding small Diamond deposits. The resources are then sent to several off-site ore processing facilities where the rough Diamonds are extracted. It’s good to point out that there’s a good chance of extracting up to a few hundred tons to produce just one carat of gem-quality rough Diamonds. It’s however important to note that the overall extraction depends on how rich the ore is.

what are salt and pepper diamonds

All in all, the beautiful Salt and Pepper Diamonds are sorted out, sold, cut, polished and of course, set in engagement rings or other jewelry pieces. The best part? These gems are more affordable than traditional Diamonds. So, you can easily get one today and look great in your own way, a truly unique gemstone and look.

SHOP FOR SALT AND PEPPER DIAMONDS

Wat zijn zout- en peperdiamanten Ben je op zoek naar iets anders dan de typische diamantfiguren die er zijn? Meer als een juweel dat je vingers kan laten opvallen in schoonheid en klasse? Als je antwoord ja is, wil je zout en peperdiamanten ontdekken. Deze unieke diamanten bestaan ​​al geruime tijd en werden zelfs als onwenselijk beschouwd. Maar vandaag zijn ze geliefd bij veel bruiden en zijn ze zelfs uitgegroeid tot een van de populairste trends om verlovingsringen over te nemen.

First Things First - Wat zijn Salt and Pepper Diamonds?

Het allereerste dat u moet weten, is dat de meeste diamanten worden geleverd met gebreken, onvolkomenheden of insluitsels. Bovendien kunnen deze insluitsels in verschillende kleuren (meestal zwart en wit), vormen en formaten voorkomen. Een Salt and Pepper Diamond is er een met een mix van vele zwart-witte insluitsels of gebreken. Voor het grootste deel zijn insluitsels vlekken zoals witte vlekken, zwarte koolstofvlekken, veren, scheuren, wolken of schilfers.

In een notendop, zout is een term voor witte insluitsels, terwijl peper is voor zwarte insluitsels, dus zout en peper diamanten!

WINKEL VOOR ZOET- EN PEPERDIEREN

Hoe verschillen ze van traditionele diamanten?

Variërend van de vleermuis, zijn Salt and Pepper Diamonds meer als de wilde versie van standaard diamanten - ze zijn meer gebrekkig en natuurlijk minder puur. Deze unieke diamanten worden geleverd met een perfecte mix van zwarte en witte spikkels en hebben de neiging om zijdezacht grijs te lijken. De schoonheid van Salt and Pepper Diamonds is dat geen twee hetzelfde zijn.

Wat meer is, Salt and Pepper Diamonds zijn niet ingedeeld als traditionele diamanten. De 4 C's (Cut, Clarity, Colour en Carat Weight) komen hier niet om de hoek kijken. De edelstenen zijn ruw en rauw! Dat gezegd hebbende, deze diamanten zijn geliefd bij vrouwen die iets willen dat zich onderscheidt van de rest; meer als een die niet voldoet aan de status-quo, maar eerder het geld.

Ben jij een? Zo ja, dit mooie geschenk van Moeder Natuur is voor jou.

Wat zijn zout- en peperdiamanten

Groot nieuws - Zout- en peperdiamanten zijn Eco-vriendelijk

Nu, als u iemand bent die om het milieu geeft, zult u blij zijn te weten dat Salt and Pepper Diamonds precies zijn wat u nodig hebt - ze zijn veilig en groen. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu of beter nog, hun mijnbouwproces is minder snel belastend voor het milieu in vergelijking met standaard diamanten.

Mijnwerkers halen aanzienlijke hoeveelheden grond en steen uit de grond met het doel kleine diamantafzettingen te vinden. De middelen worden vervolgens naar verschillende off-site ertsverwerkingsfaciliteiten gestuurd waar de ruwe diamanten worden gewonnen. Het is goed om erop te wijzen dat er een goede kans is om tot een paar honderd ton te extraheren om slechts één karaat edelstenen van gemkwaliteit te produceren. Het is echter belangrijk op te merken dat de algehele extractie afhangt van hoe rijk het erts is.

wat zijn zout en peperdiamanten

Al met al zijn de prachtige Salt and Pepper Diamonds gesorteerd, verkocht, gesneden, gepolijst en natuurlijk in verlovingsringen of andere sieraden. Het beste gedeelte? Deze edelstenen zijn meer betaalbaar dan traditionele diamanten. Dus je kunt er vandaag gemakkelijk een kopen en er op je eigen manier geweldig uitzien, een echt unieke edelsteen en look.

WINKEL VOOR ZOET- EN PEPERDIEREN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

5 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
377 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
60 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
78 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
34 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
9 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
48 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
30 artikelen