Verwerken...
The Rare And Majestic Trapiche Emerald
De zeldzame en majestueuze Trapiche Emerald
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

The Rare And Majestic Trapiche Emerald

[Reading Time: 5 Minutes]

Hailing from the exclusive emerald mines in Boyac, Columbia is the Trapiche Emerald. One of the rarest and most majestic patterned gemstones in the world. Trapiche Emerald also happens to be very limited in supply and therefore has been priced likewise in the international market.

Summary

  • Trapiche Emeralds are one of the rarest gemstones on earth
  • Comprised of pure Emerald (Green) with Lutite (Black)
  • The only known source is South America - Columbia

Trapiche Emerald - Name Origin

Without a doubt, the Trapiche Emerald is one of the most mesmerizing creations of Mother Nature. The Trapiche Emerald gets its name due to the resemblance that its pattern bears with the heavy gears and spoked wheels that are used for grinding sugar cane in the local markets in Boyac, Columbia.

trapiche emeralds

The Trapiche Emerald displays six spokes in a pattern of rays emerging from a hexagon shaped centre with the areas in between filled with a beautiful emerald green color. Although these rays look very much like asterism, they are static and do not react to light in anyway.

How Is A Trapiche Emerald Formed?

A Trapiche Emerald is formed because of an impurity in the sedimentary rock called Lutite. As the Emerald is growing the Lutite, which is black, is pushed towards the center of the crystal. It concentrates in the center of the crystal and along the six axis where the Emerald crystal is taking shape. This gives the Emerald the unique pattern of Trapiche.

emerald traipche formation

This is entirely a natural process and absolutely stuns with its beauty. The first step in the formation of the Trapiche Emerald is its tapered core that grows under specific hydrothermal conditions found only in Columbia. This growth slows down considerably and even stops for a period of time during the formation process.

Next the conditions change and the emerald and albite begin to forme. The hexagonal centre of the crystal’s core maintains its pattern and uniformity and produce pure emerald. The edges lying between the hexagonal faces get filled by albite which results in the six formations of clear emerald and six separate formations of albite. This is what creates the emerald which makes the central core of the Trapiche Emerald and its six surrounding faces a single untwined crystal.

Emerald trapiche

The principal color agent for Trapiche Emerald is vanadium. The Beryl center for the crystal that is in the shape of a hexagon is often transparent, colorless and/or green. The formations inside the Trapiche Emerald often represent various geometrical or non-geometrical shapes. You can use your imagination to guess the shape in the center of your Trapiche Emerald the next time you lay your eyes on one.

Where Trapiche Emerald is usually found?

The Trapiche Emerald is usually found in Columbia alone at Coscuez, Muzo and the La Pena mining district. Amongst these as well the finest and the most beautiful of the Trapiche Emeralds come from the majestic mines in the district of Muzo.

Is Trapiche Emerald Treated Before Sale?

Trapiche Emerald are often sold naturally and without treatment. The treatment can take forms and mostly consist of epoxy impregnation in the cracks or oil. However this treatment is common for all types of emeralds available in the market and are not limited to the Trapiche Emerald only.

Shop For Emerald Trapiche

De zeldzame en majestueuze Trapiche Emerald

[Leestijd: 5 minuten]

Afkomstig uit de exclusieve smaragdenmijnen in Boyac, Columbia is de Trapiche Emerald . Een van de zeldzaamste en meest majestueuze edelstenen met motieven ter wereld. Trapiche Emerald is toevallig ook zeer beperkt in het aanbod en is daarom ook op de internationale markt geprijsd.

Samenvatting

  • Trapiche Emeralds zijn een van de zeldzaamste edelstenen op aarde
  • Bestaat uit pure Emerald (groen) met Lutite (zwart)
  • De enige bekende bron is Zuid-Amerika - Columbia

Trapiche Emerald - Naam Oorsprong

Zonder twijfel is de Trapiche Emerald een van de meest betoverende creaties van Moeder Natuur. De Trapiche Emerald dankt zijn naam aan de gelijkenis die het patroon vertoont met de zware tandwielen en spaakwielen die worden gebruikt voor het malen van suikerriet op de lokale markten in Boyac, Columbia.

trapiche smaragden

De Trapiche Emerald toont zes spaken in een patroon van stralen die uit een hexagonvormig centrum komen met de gebieden ertussen gevuld met een prachtige smaragdgroene kleur. Hoewel deze stralen erg op asterisme lijken, zijn ze statisch en reageren ze toch niet op licht.

Hoe wordt een Trapiche Emerald gevormd?

Een Trapiche Emerald wordt gevormd door een onzuiverheid in het sedimentair gesteente genaamd Lutite. Terwijl de Emerald groeit, wordt de Lutite, die zwart is, naar het midden van het kristal geduwd. Het concentreert zich in het midden van het kristal en langs de zes assen waar het Emerald-kristal vorm begint aan te nemen. Dit geeft de Emerald het unieke patroon van Trapiche.

emerald traipche formatie

Dit is volledig een natuurlijk proces en absoluut overweldigend met zijn schoonheid. De eerste stap in de vorming van de Trapiche Emerald is de taps toelopende kern die groeit onder specifieke hydrothermische omstandigheden die alleen in Colombia voorkomen. Deze groei vertraagt aanzienlijk en stopt zelfs gedurende een bepaalde periode tijdens het formatieproces.

Vervolgens veranderen de omstandigheden en beginnen de smaragd en de albiet zich te vormen. Het hexagonale centrum van de kern van het kristal behoudt zijn patroon en uniformiteit en produceert pure smaragd. De randen die tussen de hexagonale vlakken liggen, worden opgevuld door albiet, wat resulteert in de zes formaties van helder smaragd en zes afzonderlijke formaties van albiet. Dit is wat de smaragd creëert die de centrale kern van de Trapiche Emerald en de zes omringende vlakken een enkel, niet-verweven kristal maakt.

Emerald trapiche

De belangrijkste kleurstof voor Trapiche Emerald is vanadium. Het Beryl-centrum voor het kristal in de vorm van een zeshoek is vaak transparant, kleurloos en / of groen. De formaties in de Trapiche Emerald vertegenwoordigen vaak verschillende geometrische of niet-geometrische vormen. U kunt uw fantasie gebruiken om de vorm in het midden van uw Trapiche Emerald te raden, de volgende keer dat u er een ziet.

Waar wordt Trapiche Emerald meestal gevonden?

De Trapiche Emerald wordt meestal alleen in Columbia gevonden in Coscuez, Muzo en het mijndistrict La Pena. Onder deze ook de mooiste en de mooiste van de Trapiche Emeralds komen uit de majestueuze mijnen in het district Muzo.

Is Trapiche Emerald behandeld voor verkoop?

Trapiche Emerald worden vaak van nature en zonder behandeling verkocht. De behandeling kan vormen aannemen en meestal bestaan uit epoxy-impregnatie in de scheuren of olie. Deze behandeling is echter normaal voor alle soorten smaragden die op de markt verkrijgbaar zijn en zijn niet beperkt tot alleen de Trapiche Emerald.

Winkel voor Emerald Trapiche

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

2 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
180 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
64 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
82 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
15 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
53 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen