Obrada...
Amethyst Spheres, Amethyst Geodes, Amethyst Crystals & An Amethyst Pond
Sfere od ametista, geode od ametista, kristali ametista i ribnjak s ametistom
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

Amethyst geodes are sourced in south America mostly in Brazil and Uruguayan. They are also found in thousands of locations around the world including Australia. Amethyst Geodes are formed in volcanic areas and are a variety of quartz crystal.

Scientists are still not 100% sure how these Amethyst geodes are formed as it is bedrock on the outside and stunning quartz crystals inside so you have to consider how the cavity was formed in these geodes. These cavities are actually filled up with silica rich liquids containing traces iron that give the purple colours that amethyst geodes are know for.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

In 2011, MyGems owner (Wayne) went to Brazil in search for a healing stone. Through a mining tour of Brazil Wayne found exactly what he was looking for, a massive 1.04 tonne amethyst geode. He quickly shipped this beautifully large mystical piece to the MyGems shop on the Gold Coast.

Amethyst is known for protection, purification, healing, helping one to move into higher states of consciousness and to clear away negative energies from oneself.

When the amethyst geode arrived, it was like unwrapping a Christmas present, as all the staff were gathered and ecstatic to see this miracle piece of specimen. The rather large and heavy amethyst geode was unveiled and everyone’s eyes were wide opened, as the glimmering large amethyst poured out it’s wonderful positive energy in the room. The large geode was made to stand, but all the staff commented that it looked better laying down.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

Holistic Amethyst Geode for Your wishes

Everyone that comes into the presence of the Amethyst always comments on the energy they feel resonating from this massive geode. People have constantly requested to hire the same room where the Amethyst is placed so they can lie in the room and have an energetic exchange.

The room has been noted to definitely have a fantastic feeling of good holistic energy, so much so that people have started to leave wishes. Currently there are hundreds of wishes surrounding the crate carrying the amethyst geode.

People from all over the world with wishes written in languages such as European, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Korean and Chinese have graced the geode. Many locals visit the Mygems shop just to feel the energy of this amethyst geode.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

Some repeat visitors to MyGem shop make the comment that crystals in the amethyst geode are growing. So we measured the crystals on 2nd Feb 2013 and will check each year.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

Shipping is expensive for large geodes so most are offered online as pick up price and represent amethyst geode value.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

Amethyst Spheres are popular with amethyst collectors and each one is so unique in amethyst colour and crystal formation.

Our Beautiful Collection of Amethyst Geodes Spheres Crystals and Pond

Amethyst Thunder Egg Geodes From Brazil

These small geodes are around hand size and best way to check is to hit blunt chisel to crack open the geode to see if any crystal formation inside.

It is very time consuming to hitting the geode as can take up to 20 hits with 1lb hammer to crack open .Over half are solid and some are chalcedony so its good to find amethyst crystals

One picture of amethyst geode actually shows crystal law prism. This is rare pattern in amethyst geode

SHOP FOR GEODES

Geode od ametista potječu iz južne Amerike, uglavnom u Brazilu i Urugvaju. Također se nalaze na tisućama mjesta diljem svijeta, uključujući Australiju. Geode ametista nastaju u vulkanskim područjima i predstavljaju različite kristale kvarca.

Znanstvenici još uvijek nisu 100% sigurni kako su ove ametistične geode nastale jer je izvana kamena stijena, a iznutra zadivljujući kristali kvarca pa morate razmotriti kako je nastala šupljina u tim geodama. Te su šupljine zapravo ispunjene tekućinama bogatim silicijevim dioksidom koje sadrže tragove željeza koje daju ljubičaste boje po kojima su ametistične geode poznate.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Godine 2011. vlasnik MyGemsa (Wayne) otišao je u Brazil u potragu za kamenom koji liječi. Kroz rudarski obilazak Brazila Wayne je pronašao upravo ono što je tražio, masivnu geodu od ametista od 1,04 tone. Brzo je poslao ovaj prekrasno veliki mistični komad u dućan MyGems na Zlatnoj obali.

Ametist je poznat po zaštiti, pročišćavanju, liječenju, pomaže čovjeku da prijeđe u viša stanja svijesti i da očisti negativne energije iz sebe.

Kad je ametist geode stigao, bilo je kao da odmotavamo božićni dar, jer je svo osoblje bilo okupljeno i oduševljeno vidjeti ovaj čudesni primjerak. Prilično velika i teška geoda od ametista bila je otkrivena i svima su se širom otvorile oči, dok je svjetlucavi veliki ametist izlijevao svoju predivnu pozitivnu energiju u prostoriju. Velika geoda je napravljena da stoji, ali cijelo osoblje je komentiralo da izgleda bolje ležeći.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Holistički ametist geode za vaše želje

Svatko tko dođe u prisutnost Ametista uvijek komentira energiju koju osjećaju kako rezonira iz ove masivne geode. Ljudi su stalno tražili da unajme istu sobu u kojoj je postavljen ametist kako bi mogli ležati u sobi i razmjenjivati energiju.

Primijećeno je da soba definitivno ima fantastičan osjećaj dobre holističke energije, toliko da su ljudi počeli ostavljati želje. Trenutno postoje stotine želja oko sanduka koji nosi ametističnu geodu.

Ljudi iz cijelog svijeta sa željama napisanim na jezicima kao što su europski, španjolski, portugalski, njemački, japanski, korejski i kineski krasili su geode. Mnogi mještani posjećuju dućan Mygems samo kako bi osjetili energiju ove ametistične geode.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Neki stalni posjetitelji MyGem shopa komentiraju da kristali u ametistnoj geodi rastu. Stoga smo izmjerili kristale 2. veljače 2013. i provjeravat ćemo svake godine.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Dostava je skupa za velike geode pa se većina nudi online kao cijena preuzimanja i predstavlja vrijednost ametist geode.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Sfere od ametista popularne su među kolekcionarima ametista i svaka je tako jedinstvena u boji ametista i formiranju kristala.

Naša prekrasna kolekcija kristala sfera i ribnjaka s ametistom geode

Geode s ametistom groma iz Brazila

Ove male geode su otprilike veličine ruke i najbolji način da provjerite je da udarite tupim dlijetom kako biste otvorili geodu kako biste vidjeli ima li unutra ikakvih kristalnih formacija.

Jako je dugotrajno udaranje u geodu jer može potrajati do 20 udaraca čekićem od 1 lb da se otvori. Više od polovice su čvrste, a neke su od kalcedona pa je dobro pronaći kristale ametista

Jedna slika ametistične geode zapravo prikazuje prizmu kristalnog zakona. Ovo je rijedak uzorak u ametistnoj geodi

TRGOVINA GEODIMA

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

Komentari

Raccastar

Are the crystals still growing? Thank you for sharing! It is fascinating to learn about all of the wonderful attributes of crystals :~)

19th Apr 2017

Pretraži Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
357 članaka
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
60 članaka
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
78 članaka
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 članaka
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 članaka
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
34 članaka
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
9 članaka
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
48 članaka
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
30 članaka