Gemakkelijk
Verwerken...
Gem Localities - Gemstones Found Around The World
Gem Locities - Edelstenen gevonden over de hele wereld
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Gem Localities Gemstones found around the worldThe range of gemstones found throughout the world is incredible, although many stones are limited to certain countries or continents. New gemstone deposits are still being found offering new sources for some of the most well-known stones and new varieties of less common gems. Our guide to gemstones around the world can help you find the best source for precious stones and unique gems from new sources. Search gemstones by continent and also learn which gems are from each country.

South America’s Gemstones

South America is a rich source of gemstones. The continent produces a variety of world-class specimens with Brazil the most prolific producer of beautiful stones in the area. Other countries producing quality gemstones include Argentina, Chile, Colombia, Guyana, Perú, and Venezuela. There are many types of gems deposited across the continent including Citrine, Emerald, Lapis Lazuli, Aquamarine, Topaz, Amethyst and more.

Learn more about South America’s Gemstones

Europe’s Gemstones

Without Russia, Europe is one of the less prolific producers of gemstones. Russia is world-renowned for its exquisite Diamonds and Garnets and is actually the source of a large share of the world’s Diamonds every year. Other countries such as the United Kingdom, Spain, Finland, and Norway contribute unique forms of gemstones such as Blue John Fluorite, Spectrolite and Labradorite. Poland continues to be the premier source for high-quality amber across the globe. 

Learn more about Europe Gemstones

Asia’s Gemstones

Asia offers an incredible variety of gemstones from commercial and amateur mining operations. The continent boasts many of the best quality gemstones in the world. In particular Afghanistan is known for amazing Lapis Lazuli specimens, Myanmar (Burma) produces the highest quality, most desirable Rubies, and Nepal claims some of the best Garnets ever found. On the whole Asian countries are prolific gem producers with Jade, Garnet, Sapphire, Diamond, Spinel, Aquamarine and Amethyst all mined across Asia.

Learn more about Asia’s Gemstones

gemstones from around the world

Africa’s Gemstones

Africa has traditionally been known as a producer of Diamonds but their gem inventory continues to develop with new deposits of gemstones being found and mined. Madagascar, Mozambique and Tanzania provide a range of gemstones including Paraiba Tourmaline, Ruby, Apatite, Andalusite, Iolite, Citrine, Chrysoberyl, Aquamarine, Topaz, Garnet and Kyanite. This new source of gemstones is creating access to new and interesting gem specimens.

Learn more about Africa’s Gemstones

Australia’s Gemstones

Australia may be best known for its Opals and Diamonds but it also produces exceptional Chrysoprase and Sapphire specimens. Australia is leading the way with pink and champagne colored Diamond finds, and is the only significant source of pink Diamonds in the world. In fact, Australia boasts the biggest and most prolific Diamond mine in the world. Extraordinarily high-quality Opals continue to be found on the continent, boasting an incredible range of colors and fire that makes them desirable throughout the world. Australian blue Sapphires are growing in popularity as other sources across the world begin to dry up.

Learn more about Australia’s Gemstones

North America’s Gemstones in the US and Canada

You might be surprised to find out that North America is a source of a wide range of gemstones. Many states have a long history of gemstone mining including California, Arizona, Nevada, and Oregon. Turquoise is one of the most commonly found gemstones in North America with mines throughout Arizona and Nevada producing a beautiful range of turquoise in many shades. Other stones found in North America include Beryl, Coral, Ruby, Sapphire, Opal, Tourmaline and even Diamonds!

Learn more about North America’s Gemstones

SHOP FOR GEMSTONES

Gem Locaties Edelstenen gevonden over de hele wereld Het assortiment edelstenen dat over de hele wereld wordt gevonden, is ongelooflijk, hoewel veel stenen beperkt zijn tot bepaalde landen of continenten. Er worden nog steeds nieuwe edelsteenafzettingen gevonden die nieuwe bronnen bieden voor enkele van de meest bekende stenen en nieuwe variëteiten van minder voorkomende edelstenen. Onze gids voor edelstenen over de hele wereld kan u helpen bij het vinden van de beste bron voor edelstenen en unieke edelstenen uit nieuwe bronnen. Zoek edelstenen per continent en leer ook welke edelstenen uit elk land komen.

Edelstenen uit Zuid-Amerika

Zuid-Amerika is een rijke bron van edelstenen. Het continent produceert een verscheidenheid aan exemplaren van wereldklasse, met Brazilië de meest productieve producent van prachtige stenen in het gebied. Andere landen die edelstenen van hoge kwaliteit produceren, zijn Argentinië, Chili, Colombia, Guyana, Perú en Venezuela. Er zijn veel soorten edelstenen verspreid over het continent, waaronder Citrien, Smaragd, Lapis Lazuli, Aquamarijn, Topaas, Amethist en meer.

Lees meer over de edelstenen van Zuid-Amerika

Europa's edelstenen

Zonder Rusland is Europa een van de minder productieve producenten van edelstenen. Rusland is wereldberoemd om zijn voortreffelijke diamanten en granaten en is eigenlijk de bron van een groot deel van de diamanten in de wereld elk jaar. Andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Finland en Noorwegen dragen bij aan unieke vormen van edelstenen zoals Blue John Fluorite, Spectrolite en Labradorite. Polen blijft wereldwijd de belangrijkste leverancier van amber van hoge kwaliteit.

Lees meer over Europe Gemstones

Azië's edelstenen

Azië biedt een ongelooflijke verscheidenheid aan edelstenen uit commerciële en amateur-mijnbouwactiviteiten. Het continent heeft veel van de beste edelstenen ter wereld. Met name Afghanistan staat bekend om de verbazingwekkende Lapis Lazuli-exemplaren, Myanmar (Birma) produceert de hoogste kwaliteit, meest begeerlijke robijnen, en Nepal claimt enkele van de beste granaten ooit gevonden. Over het algemeen zijn Aziatische landen productieve edelsteenproducenten met jade, granaat, saffier, diamant, spinel, aquamarijn en amethist die allemaal in Azië worden gewonnen.

Lees meer over de edelstenen in Azië

edelstenen van over de hele wereld

Afrika's edelstenen

Afrika staat van oudsher bekend als een producent van diamanten, maar hun edelsteenvoorraad blijft zich ontwikkelen met nieuwe afzettingen van edelstenen die worden gevonden en gedolven. Madagaskar, Mozambique en Tanzania bieden een reeks edelstenen, waaronder Paraiba Toermalijn, Robijn, Apatiet, Andalusiet, Ioliet, Citrien, Chrysoberyl, Aquamarijn, Topaas, Granaat en Kyaniet. Deze nieuwe bron van edelstenen zorgt voor toegang tot nieuwe en interessante edelstenen.

Lees meer over Afrika's edelstenen

Australische edelstenen

Australië is misschien het best bekend om zijn opalen en diamanten, maar het produceert ook uitzonderlijke exemplaren van chrysopraas en saffier. Australië loopt voorop met roze en champagnekleurige diamantvondsten en is de enige belangrijke bron van roze diamanten ter wereld. Australië heeft zelfs de grootste en meest productieve diamantmijn ter wereld. Op het continent zijn nog steeds buitengewoon hoogwaardige Opalen te vinden, met een ongelooflijke reeks kleuren en vuur waardoor ze over de hele wereld wenselijk zijn. Australische blauwe saffieren worden steeds populairder omdat andere bronnen over de hele wereld opdrogen.

Lees meer over edelstenen in Australië

Edelstenen van Noord-Amerika in de VS en Canada

Het zal je misschien verbazen te ontdekken dat Noord-Amerika een bron is van een breed scala aan edelstenen. Veel staten hebben een lange geschiedenis van edelsteenwinning, waaronder Californië, Arizona, Nevada en Oregon. Turkoois is een van de meest voorkomende edelstenen in Noord-Amerika met mijnen in Arizona en Nevada die een prachtig assortiment turkoois in vele tinten produceren. Andere stenen die in Noord-Amerika worden gevonden, zijn onder meer beryl, koraal, robijn, saffier, opaal, toermalijn en zelfs diamanten!

Lees meer over edelstenen uit Noord-Amerika

WINKEL VOOR EDELSTENEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

4 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen