Gemakkelijk
Verwerken...
Bidding Strategies For Winning Online Bargains
Biedstrategieën voor het winnen van online koopjes
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

bidding strategies for winning online bargainsIn recent years online auctions have increased in popularity due to real time access on smart phones and computers. 

Our auction websites has successfully sold over 600,000 gemstones and opals.

With over 4 million bids placed on our online gemstone and opal websites, we have compiled our top bidding strategies to help you win online bargains.

If you want to be a successful online bidder and possibly save thousands, here are our top bidding strategies.

   

BIDDING STRATEGIES

1. RESEARCH YOUR FAVOURITE SELLERS

Take the time to understand your favourite sellers auction strategies. This can reveal a pattern which can help you save time and money. You can follow your favourite items and sellers by using the ‘Item Watch’ function. Watching items that interest you can reveal how much they are selling for. Sellers tend to show a variety of patterns such as listing only low value items or listing items with a lot of character to attract bidders to their stores. 

For the No Reserve Auctions, there are sellers that constantly list items based on the 1/3 rule, where they distribute their items on auction as 1/3 below cost, 1/3 above cost and 1/3 for high profit. This can be helpful as you can formulate your maximum bid with these sellers.

2. DON’T BID TOO LOW

A small percentage of buyers make low bids or $1 bids in the hope of winning a bargain. In the No Reserve Auction category, many sellers have a starting price of $1, however the environment of online bidding is to compete for items until you reach your maximum price.

In the past, buyers have won auctions with this particular bidding strategy, but now it is unreasonable to presume that you will win an item for $1. With real time auctions being accessible on smart phones, buyers are now receiving instant updates if they get outbidded.

Make sure you set a reasonable maximum bid so you don’t miss out on winning a potential auction.

3. TRY LAST MINUTE BIDDING

It is handy to know that placing a bid in the last five minutes of an auction will extend it for another minute. This is to allow other bidders an opportunity to bid. It also protects genuine bidders from sniper software, which works by placing an automated bid in the last few seconds of an auction.

4. USE TIMEZONES TO YOUR ADVANTAGE

Our online auction websites are open 24 hours, 7 days a week, which means you can make a bid anytime, any day. The sellers on our websites are also based internationally. That means we have auctions finishing at different times as our sellers are based in many countries across different timezones. This strategy may reduces your competition and also may increase your chances of winning an auction.

5. SET YOUR MAXIMUM BID AND HAVE A CUPPA

Our auction websites have a maximum bid function. This means you are able to enter the highest amount that you are willing to pay. The website works by automatically entering the minimum bid for you, and at the same time ensuring you are the highest bidder until your maximum bid has been exceeded. Many people find that this an easy and efficient bidding strategy. You can feel safe knowing that you are not paying more than you intended and you can always choose to increase your maximum bid amount if you are outbidded.

winning bids online with bidding strategies

6. BE AWARE OF MAJOR INTERNATIONAL EVENTS

When there are major sporting events or weather occurrences in the world, there are less people bidding on our auctions. This is a perfect time for you to snap up a bargain.  Timing is important as it can possibly determine the price an item will sell for.

7. DID YOU KNOW YOU CAN BUY IT NOW?

If you find an auction bargain you can always chose the Buy It Now option. The benefit of this bidding strategy allows you to buy an item without having to wait until the auction ends. This rules out all other competition and it is very useful if you are in a rush to buy an item.

8. DO YOU HAVE TIME ON YOUR HANDS? TRY INCREMENTAL BIDDING

If you have the time, bidding in small increments is a fantastic way to grab a bargain. Incremental bidding is when you continuously place small single bids on an item to ensure you are always the highest bidder. Constantly outbidding other people in small amounts can filter out your opposition, all the non serious buyers and increase your chances of winning the auction. This may increase the bidding amount earlier however you might still win the auction at a bargain. Even though this bidding strategy is very successful, the only negative factor is the focus and time it takes to bid on an auction using this strategy. But if you consider that the items are one of a kind, then it can make it all worth while.  

biedstrategieën voor het winnen van online koopjes In de afgelopen jaren zijn online veilingen toegenomen in populariteit vanwege realtime toegang op smartphones en computers.

Onze veilingsites hebben met succes meer dan 600.000 edelstenen en opalen verkocht.

Met meer dan 4 miljoen biedingen op onze online edelsteen- en opaalwebsites hebben we onze beste biedstrategieën samengesteld om u te helpen online koopjes te winnen.

Als u een succesvolle online bieder wilt zijn en mogelijk duizenden wilt opslaan, zijn dit onze beste biedstrategieën.

BIEDINGSSTRATEGIEËN

1. ONDERZOEK JE FAVORIETE VERKOPERS

Neem de tijd om uw favoriete veilingsstrategieën voor verkopers te begrijpen. Dit kan een patroon onthullen dat u kan helpen tijd en geld te besparen. U kunt uw favoriete items en verkopers volgen met behulp van de functie ' Item bekijken '. Door items te bekijken die u interesseren, kunt u zien voor hoeveel ze verkopen. Verkopers hebben de neiging om verschillende patronen weer te geven, zoals alleen artikelen met een lage waarde weergeven of objecten met veel karakter aanbieden om bieders naar hun winkels te lokken.

Voor de geen-reserveringsveilingen zijn er verkopers die items constant aanbieden op basis van de 1/3 regel, waar ze hun items op de veiling verdelen als 1/3 onder de kosten, 1/3 boven de kosten en 1/3 voor hoge winst. Dit kan handig zijn, omdat u uw maximale bod met deze verkopers kunt formuleren.

2. BIEDT NIET TE LAAG

Een klein percentage kopers doet lage biedingen of $ 1 biedingen in de hoop een koopje te kunnen winnen. In de categorie Geen reserveringsveiling hebben veel verkopers een startprijs van $ 1, maar de omgeving van online bieden is om te concurreren om artikelen totdat u uw maximale prijs bereikt.

In het verleden hebben kopers veilingen gewonnen met deze specifieke biedstrategie, maar nu is het onredelijk om te veronderstellen dat u een artikel wint voor $ 1. Omdat realtime veilingen toegankelijk zijn op smartphones, ontvangen kopers nu direct updates als ze worden overladen.

Zorg ervoor dat je een redelijk maximumbod instelt, zodat je het winnen van een potentiële veiling niet mist.

3. PROBEER LAATSTE MINUTE BIEDING

Het is handig om te weten dat het plaatsen van een bod in de laatste vijf minuten van een veiling het nog een minuut verlengt. Dit is om andere bieders in de gelegenheid te stellen te bieden. Het beschermt ook echte bieders van sluipschuttersoftware, wat werkt door een automatisch bod te plaatsen in de laatste paar seconden van een veiling.

4. GEBRUIK TIJDELIJK DE TEKST OM UW VOORDEEL TE GEBRUIKEN

Onze online veilingsites zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend, wat betekent dat u op elk moment en elke dag kunt bieden. De verkopers op onze websites zijn ook internationaal gebaseerd. Dat betekent dat we veilingen op verschillende tijdstippen hebben voltooid, omdat onze verkopers in verschillende landen in verschillende tijdzones zijn gevestigd. Deze strategie kan uw concurrentie verminderen en ook uw kansen op het winnen van een veiling vergroten.

5. STEL UW MAXIMALE BOD EN HEB EEN CUPPA

Onze veilingwebsites hebben een maximale biedingsfunctie. Dit betekent dat u het hoogste bedrag kunt invoeren dat u bereid bent te betalen. De website werkt door automatisch het minimum bod voor u in te voeren en tegelijkertijd te zorgen dat u de hoogste bieder bent totdat uw maximumbod is overschreden. Veel mensen vinden dat dit een eenvoudige en efficiënte biedstrategie is. U kunt zich veilig voelen in de wetenschap dat u niet meer betaalt dan u van plan was en u kunt er altijd voor kiezen om uw maximale biedingsbedrag te verhogen als u niet wordt betaald.

online biedingen winnen met biedstrategieën

6. WEES U ZICH BEWUST VAN BELANGRIJKE INTERNATIONALE EVENEMENTEN

Wanneer er grote sportevenementen of weersituaties in de wereld zijn, bieden minder mensen op onze veilingen een bod uit. Dit is een perfecte tijd om een ​​koopje te maken. Timing is belangrijk omdat het mogelijk de prijs kan bepalen waarvoor een artikel wordt verkocht.

7. WIST JE DAT JE HET NU KUNT KOPEN?

Als je een veilingkoopje vindt, kun je altijd de Nu kopen-optie kiezen. Het voordeel van deze biedstrategie stelt u in staat een artikel te kopen zonder te moeten wachten tot de veiling eindigt. Dit sluit alle andere concurrentie uit en het is erg handig als je snel bent om een ​​item te kopen.

8. HEB JE TIJD OP JE HANDEN? PROBEER INCIDENTEEL BIEDEN

Als u de tijd heeft, is bieden in kleine stappen een fantastische manier om een ​​koopje te bemachtigen. Met incrementeel bieden kunt u continu kleine afzonderlijke biedingen voor een artikel plaatsen om ervoor te zorgen dat u altijd de hoogste bieder bent. Als je constant andere mensen in kleine hoeveelheden laat overbieden, kun je je tegenstanders uit de weg ruimen, alle niet-serieuze kopers en vergroot je je kansen om de veiling te winnen. Dit kan het biedingsbedrag eerder verhogen, maar u kunt de veiling toch op een koopje winnen. Hoewel deze biedstrategie zeer succesvol is, is de enige negatieve factor de focus en de tijd die nodig is om met deze strategie op een veiling te bieden. Maar als je bedenkt dat de items uniek zijn, dan kan het allemaal de moeite waard maken.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

14 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Sugarball

Thanks, this has been most helpful

25th Mar 2018
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
83 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
62 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
12 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
61 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
45 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
35 artikelen