Obrada...
Listing Guide for Verified Sellers
Vodič za popis provjerenih prodavača
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

Listing Guide for Verified Sellers


All Verified Sellers must adhere to the Listing Guide when submitting items for sale on any of The Treasures Auctions Network websites. We encourage you to read our Listing An Item - What You Need To Know help article to fully understand what information must be included in your listing.


The following website specific rules have been introduced by the Treasures Auctions Network to uphold the high standard of products and being sold.

Many of the rules below have come about due to the subjectiveness of certain terms in the Gemstone industry. These rules are in place to ensure our customers receive a consistent and accurate product.

Rules Specific To Gem Rock Auctions


Which category do I list under?

 • Stone Category - where single faceted stones should be listed

 • Gemstone Carvings - Only single carvings

 • Cabochons - Only single cabochons

 • Pairs - All Pairs, including pairs of carvings, cabochons & faceted stones

 • Parcels - All Parcels, including parcels of carvings, cabochons & faceted stones

 • Rough & Raw - All Rough, including single pieces of rough, pairs of rough & parcels of rough

 • Specimens - All Specimens, including single specimens, pairs and parcels of specimens*If sub categories do not exist and the system allows, listing in the header category is acceptable. Example: Mineral Specimens. You can also raise a support ticket so we can create a category for you.

 • If an item has a hole drilled in it this item is to be listed under Beads / Stone Type

 • Beryllium Treatment is NOT to be referred to as ‘New Heat’

 • Alexandrite - Stone must show distinct color change from Green to Red or show a color change that would be considered Alexandrite. 

 • Chocolate Diamond - This is a trademarked term and is NOT to be used on our website

 • Goshenite - This is the colorless variety of Beryl. This is not to be called “White Aquamarine”

 • Hiddenite - Only Green Spodumene that contains the element Chromium may be called Hiddenite. Irradiated green Spodumene from Afghanistan, Pakistan does not contain Chromium and should be referred to as Green Spodumene. It is not to be called Green Kunzite

 • Pearls - The term "Natural Pearl" is reserved only for very rare, old pearls that were harvested from the wild. Most pearls these days (both fresh and saltwater) are cultivated and cannot be called "Natural". Please call these "real pearl" or simply "pearl"

 • Padparadscha Sapphire - This term is reserved for Sapphire only. Do not use it on any other gemstone type

 • Prasiolite - All Green Quartz must be listed as Prasiolite (Green Amethyst is not acceptable). This material is almost always heated or irradiated and heated

 • Tanzanite - This gemstone is routinely heat treated to improve the color. Listings should state treatment = heated unless you are able to prove otherwise with a certificate

 • Topaz - Brown/Orange Topaz is to be sold as Irradiated always

 • Topaz (Blue) - Should be listed as treatment = irradiated

 • Topaz (Imperial) - Stone must be certified by an approved lab and include a color grading stating “Imperial” color

 • Tourmaline (Paraiba) - This term is reserved for Tourmaline only. Stones must be accompanied by a certificate from an approved lab that also states that copper is the element giving the stone its Paraiba color

 • Triphane - This is the Yellow Variety of Spodumene. It is not to be called Yellow Kunzite

 • Yellow Beryl / Golden Beryl - This is known as Heliodor. This is not to be called “Yellow Emerald”

 • Zircon - This gemstone is routinely heat treated to improve the color. Blue Zircon listings should state treatment = heated unless you are able to prove otherwise with a certificate

 • Zultanite - This is a trademarked name and is NOT to be used on our website


Special Mention For Glass Filled and Fissure Filled Stones

As of March 15 2021, Glass filled gemstones of any kin will not be accepted on Gem Rock Auctions

Special mention For Jewelry items

The weight field can be used for either the total weight of the item OR the weight of the stones in the Jewelry item. BUT it must clearly stated in the description what the weight is (ie, "the weights shown is for the entire piece", "the weight shown is for the stones in the piece")

Certified Gemstones

Certificates will only be accepted for the a gemstone lab that is on our approved list of gemstone labs. You can find that list here.

Terms that need the Sheriff's approval 

 • Museum Grade / Quality

 • Investment Grade / Quality

 • Collectors Grade / Quality


If there are any questions about the listing guide specifics above, please do not hesitant to raise a support ticket.

yrod2hugytfohykl.png

Svi provjereni prodavači moraju se pridržavati Vodiča za popise prilikom podnošenja predmeta na prodaju na bilo kojoj web stranici The Treasures Auctions Network.

Mreža Treasures Auctions Network uvela je sljedeća pravila za specifična web mjesta kako bi se održao visok standard proizvoda i prodaje. Mnoga pravila u nastavku nastala su zbog subjektivnosti određenih izraza u industriji opala i dragog kamenja. Ova pravila postoje kako bi naši kupci dobili dosljedan i točan proizvod.

SPECIFIČNA PRAVILA ZA AUKCIJE GEM ROCK

U KOJU KATEGORIJU SVRŠTAM?

'Stvarna kategorija kamena' Primjer tanzanita – NEMOJTE VIŠE OVDJE NAVEDITI STAVKE. Navedite kamen u Tanzanite / Tanzanite Gemstones

Potkategorije - gdje se stvarni oglasi spremaju:

 • Rezbarije - samo pojedinačne rezbarije

 • Kabošoni - samo pojedinačni kabošoni

 • Drago kamenje - samo jednofasetirano kamenje

 • Parovi - Svi parovi, uključujući parove rezbarija, kabošona i fasetirano kamenje

 • Paketi - Sve paketi, uključujući pakete s rezbarijama, kabošonima i fasetiranim kamenjem

 • Grubo - Sve neobrađeno, uključujući pojedinačne komade neobrađenog, parove neobrađenog i komade neobrađenog

 • Primjerci - Svi primjerci, uključujući pojedinačne primjerke, parove i pakete primjeraka

*Ako potkategorije ne postoje, a sustav dopušta, prihvatljivo je uvrštavanje u kategoriju zaglavlja. Primjer: Uzorci minerala.

 • Ako predmet ima izbušenu rupu, ovaj predmet mora biti naveden pod perlama / vrstom kamena.

 • Imperial Topaz - Kamen mora biti certificiran od strane odobrenog laboratorija i mora uključivati ocjenu boje koja navodi "Imperial" boju.

 • Paraiba - Ovaj izraz je rezerviran samo za turmalin. Kamenje mora biti popraćeno potvrdom ovlaštenog laboratorija koja također navodi da je bakar element koji kamenu daje boju Paraiba.

 • Aleksandrit - Kamen mora pokazivati jasnu promjenu boje iz zelene u crvenu ili pokazivati promjenu boje koja bi se smatrala aleksandritom.

 • Prasiolit - sav zeleni kvarc mora biti naveden kao prasiolit (zeleni ametist nije prihvatljiv). Ovaj materijal se gotovo uvijek zagrijava ili zrači i zagrijava.

 • Hidenit - samo zeleni spodumen koji sadrži element krom može se nazvati hidenit. Ozračeni zeleni spodumen iz Afganistana, Paksitan ne sadrži krom i trebao bi se nazivati zelenim spodumenom. Ne smije se zvati Green Kunzite.

 • Triphane - Ovo je žuta varijanta spodumena. Ne smije se zvati žuti kunzit.

 • Goshenite - Ovo je bezbojna varijanta berila. Ovo se ne smije zvati "bijeli akvamarin"

 • Žuti beril / Zlatni beril - Ovo je poznato kao Heliodor. Ovo se ne smije zvati "Žuti smaragd"

 • Padparadscha - Ovaj izraz je rezerviran samo za Sapphire

 • Tretman berilijem NE treba nazivati 'Nova toplina'

 • Smeđi/narančasti topaz uvijek se prodaje kao ozračen

 • Zultanit - ovo je zaštićeno ime i NE smije se koristiti na našoj web stranici.

 • Čokoladni dijamant - Ovo je zaštićeni pojam i NE može se tužiti na našoj web stranici

Posebno priznanje za kamenje ispunjeno staklom i fisurama

OD 15. OŽUJKA 2021. DRAGI KAMEN BILO KOJE VRSTE PUNJEN STAKLOM NEĆE BITI PRIHVAĆEN NA AUKCIJAMA GEMROCKA

 • Rubini/safiri koji imaju bilo koju količinu stakla/ispuna pukotina nazivaju se kompozitni rubin/safir (ili kompozitni rubin/safir)

 • Riječi "Prirodno", "Miniran iz zemlje" ili bilo što slično uopće se ne smiju pojavljivati na popisu

 • Upute za posebnu njegu kamena moraju biti na stranici proizvoda. To uključuje spominjanje da se ovo kamenje ne može zagrijavati, koristiti u ultrazvučnim čistačima itd

Certificirano drago kamenje

Certifikati će se prihvatiti samo za laboratorij za drago kamenje koji je na našem odobrenom popisu laboratorija za drago kamenje. Taj popis možete pronaći ovdje.

SPECIFIČNA PRAVILA ZA OPAL AUKCIJE

 • Harlekin - Zatražite odobrenje šerifa Opala prije korištenja ovog pojma na Opalu

 • Opal naveden u “Online aukcijama opala bez rezervi” mora biti ukupno veći od 1ct.

 • Dimljeni opal - tretman mora biti naveden u naslovu, polju opisa i poljima sustava ako je primjenjivo.

 • Etiopski opal - Svi oglasi etiopskog opala, grubog ili primjeraka, moraju sadržavati najmanje sljedeće fotografije uz fotografije koje prikazuju predmet mokar -

 • 1 slika suhog grubog opala / uzorka u vašoj goloj ruci

  1. 1 slika suhog grubog opala / uzorka sa svjetlom iza koje se prikazuju pukotine / uključci.

  Suha fotografija = gruba / Uzorak je bio izvan vode 24 sata ili više.

 • Etiopski opal - svi popisi etiopskog opala, neobrađenog ili primjeraka, moraju imati opis na svakoj fotografiji, bilo "Snimljeno mokro" ili "Snimljeno suho".

SVE MJESTA - DETALJI O POPISU STAVKI

 • U trenutku uvrštavanja na popis moraju biti prisutni svi detalji uključujući fotografije i fotografije certifikata ako su primjenjivi

 • Nisu dopuštene dražbe rezerviranih mjesta, dražbe "Čeka se uvrštenje", nema dražbe "Čeka certificiranje", dražbe "uskoro", dražbe oglašavanja u trgovini

 • Privatne aukcije moraju trajati 7 dana ili manje i moraju se ukloniti ako se ne prodaju odmah

 • Specifični podaci o predmetu moraju biti točni, uključujući težinu, dimenzije, bistrinu, podrijetlo, tretman i količinu

 • U polju za opis – Oblik, podrijetlo, obrada, čistoća, boja, količina, kratak opis stvarnog artikla za prodaju. Nemojte uključivati težinu ili dimenzije u okvir za opis, koristite polja sustava

 • Polja sustava (Težina, Dimenzije, Tretmani itd.) moraju se koristiti gdje je primjenjivo

 • Nemojte umetati logotipe, poveznice, HTML ili bilo što osim bolnog teksta u okvir za opis

 • Prilikom popisa parcele, ispunite polje dimenzija sustava kao dimenzije najvećeg kamena na parceli i svakako uključite količinu artikala u okvir za opis artikla. Samo ako se kamenje u paketu jako razlikuje po veličini, trebate pojedinačno navesti veličine u polju za opis predmeta.

 • Ako prodajete paket, cijeli paket mora biti ovjeren, a ne samo 1 predmet u paketu.

SVE MJESTA - FOTOGRAFIJE POPISA STAVKI

 • Svi oglasi moraju sadržavati najmanje 2 različite fotografije koje prikazuju predmet iz različitih kutova ili 1 fotografiju i 1 video

 • Svi oglasi moraju imati fotografiju predmeta koji se drži u ruci, bez rukavica. Ova fotografija mora prikazati veličinu kamena u odnosu na ljudsku šaku/prste

 • Primarna fotografija mora biti fotografija artikla, a ne certifikat ako je artikl certificiran

 • Primarna fotografija mora biti fotografija cijele pošiljke ako se parcela prodaje

 • Fotografije moraju biti stvarnog artikla koji se prodaje, nisu dopuštene generičke, zalihe ili skupne fotografije/fotografije s više popisa

 • Slike moraju kupcu pružiti točan prikaz artikla i ne smiju biti previše poboljšane

 • Ako je predmet certificiran, mora se priložiti fotografija stvarnog certifikata. To mora biti jasna, u fokusu, čitljiva fotografija i mora moći odgovarati certifikatu predmetu koji se prodaje. Uključujući težinu, dimenziju, naziv artikla, naziv odobrenog laboratorija itd

 • Fotografije predmeta moraju biti vaše, ne od druge osobe ili web stranice.

SVE MJESTA - VIDEOZAPISOVI S POPISOM STAVKI

 • Video zapisi ne smiju imati zvuk osim ako ne dajete komentar o predmetu koji se prodaje

DETALJI PRODAVAČA TRGOVINE

 • Fotografije koje se koriste u dražbama logotipa ili heroja moraju biti vaše.

UVJETI ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE ŠERIFA

 • Muzejska ocjena / kvaliteta

 • Investicijski stupanj / kvaliteta

 • Kolekcionarski stupanj / kvaliteta

Ako imate bilo kakvih pitanja o gore navedenim detaljima vodiča za popis, obratite se šerifu.

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

156 ljudi smatraju ovaj članak korisnim

Još uvijek imate pitanja?