Gemakkelijk
Verwerken...
Aquamarine Information - The Blue Beryl
Aquamarijn informatie - De blauwe Beryl
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Aquamarine Information - The Blue Beryl

Useful Aquamarine information - It is a beautiful medium to dark blue colored stone that comes from Brazil, Madagascar, Russia, and the USA. There is a new source of Aquamarine coming from China and Columbia but they are generally a little bit more yellow. It is a highly sought-after semi precious gem, which for centuries has been used in the creation and encrustation of jewelry and everyday items. Sailors of legend believed that mermaids’ tails were made of Aquamarine. The lucky stone was thought to ensure sailors a safe return.

Aquamarine Information - Specifications

 • The chemical composition of aquamarine is (SiO3)6

 • MOHS: hardness ratio is 7.5

 • Crystal System: Hexagonal

 • Luster: Vitreous

 • Specific gravity: 2.76

 • Refractive Index:nω = 1.564–1.59 &nε = 1.568–1.602

 • Chromophore: The element that gives the blue color is Fe2+

Aquamarine Information - Colors

Aquamarine comes from very light blue all the way through to a deeply saturated Ocean blue. The best color is often called Santa Maria Blue and recently there has been a new find in Madagascar of very nicely saturated Aquamarine that they call Double Blue.

Aquamarine InformationAquamarine Information

Aquamarine Information - Sources

Madagascar was the chronological source of Aquamarine, which generated attractive, standard dark blue stones. Nowadays, Brazil is most likely the most productive supplier of Aquamarine. Other significant sources of Aquamarine are the African countries of Nigeria and Kenya.

Aquamarine Information - History

The name Aquamarine comes from the Latin words ‘aqua’ - Water, and ‘marina’ - Sea. Legend says that it is the treasured by mermaids and sailors would carry Aquamarine to protect them against drowning. Believed to aid in digestion, Roman physicians would employ Aquamarine to treat overeating and reduction of body fluid retention.

It is believed that Aquamarine has the ability to reawaken the love in married couples. Roman legend also tells that it absorbs the atmosphere of young love; ‘When blessed and worn, it joins in love, and does great things.’ And is also considered an appropriate gift for a Groom to give to his bride following the consummation of their marriage.

To the Sumerians, Egyptians, and Hebrews, Aquamarine was the symbol of happiness and everlasting youth. Place your Aquamarine under a full moon, to help restore its look and renew its energy.

This stone is accustomed to the sea and facilitates us to keep in touch with the natural history and spirits of the deep sea. Based on the usual legend, it has its sources in the chest of the mermaid and has been a lucky stone for sailors. In fact, it is a stone for those individuals who seize holidays and take cruises.

Aquamarine Information - Birthstone

March is the month for the Aquamarine Birthstone.

Famous Aquamarine

The largest stone every found is from Brazil. Specifically Minas Gerais. It weighed 110kg (242 pounds) and measured 48cm x 42 cm in Diameter.

Largest Aquamarine Crystal

The largest cut Aquamarine is the Dom Pedro which now sits in the Smithsonian Institute. It finished weighing in at 10,363 cts and measured 36cm x 10cm. It is an amazing piece of work.

Dom Pedro AquamarineDom Pedro Aquamarine

Aquamarine Information - Holistic Aspects

Aquamarine was also referred as the “Treasure of Mermaids, with the control to make the sailors secure at the sea. It is said to be a predominantly tough charm when absorbed in water. It was also believed to have a relaxing influence on land, particularly on married couples. Thus, it is considered as an excellent anniversary gift.

Moreover, it also defends someone against the deception of the devil and a vision of aquamarine intended its wearer to meet new friends .It can heal your heart, thymus, lymph nodes, throat, and immune system. It is also specializing to treat your ears, mouth, allergies, and to protect the individuals, as well.

Other Holistic Aspects

 • Chakras: Throat Chakra

 • Birthstone: March

 • Zodiac: Aries, Gemini, Scorpio, Aquarius & Pisces

 • Aquamarine is the gemstone for 19th Anniversary.

SHOP FOR AQUAMARINE

Aquamarijn informatie - De blauwe Beryl

Nuttige informatie over Aquamarijn - Het is een prachtige middellange tot donkerblauwe steen die afkomstig is uit Brazilië, Madagaskar, Rusland en de VS. Er is een nieuwe bron van Aquamarine afkomstig uit China en Columbia, maar deze zijn over het algemeen iets meer geel. Het is een zeer gewilde halfedelsteen, die al eeuwenlang wordt gebruikt bij de creatie en afzetting van sieraden en alledaagse voorwerpen. Zeelieden van de legende geloofden dat zeemeerminnenstaarten waren gemaakt van Aquamarijn . De gelukkige steen werd verondersteld om zeilers een veilige terugkeer te verzekeren.

Aquamarijn informatie - Specificaties

 • De chemische samenstelling van aquamarijn is (SiO3) 6
 • MOHS: hardheidsverhouding is 7,5
 • Crystal System: Hexagonal
 • Glans: glasachtig
 • Soortelijk gewicht: 2,76
 • Brekingsindex: nω = 1.564-1.59 & nε = 1.568-1.602
 • Chromofoor: het element dat de blauwe kleur geeft, is Fe2 +

Aquamarijn Informatie - Kleuren

Aquamarijn komt van heel lichtblauw helemaal tot een diep verzadigde oceaanblauw. De beste kleur wordt vaak Santa Maria Blue genoemd en recent is er een nieuwe vondst in Madagascar van zeer mooi verzadigde Aquamarine die ze Double Blue noemen.

Aquamarijn informatieAquamarijn informatie

Aquamarijn informatie - Bronnen

Madagascar was de chronologische bron van Aquamarine, die aantrekkelijke, standaard donkerblauwe stenen opleverde. Tegenwoordig is Brazilië waarschijnlijk de meest productieve leverancier van Aquamarine. Andere belangrijke bronnen van Aquamarine zijn de Afrikaanse landen Nigeria en Kenia.

Aquamarijn informatie - Geschiedenis

De naam Aquamarine komt van de Latijnse woorden 'aqua' - Water, en 'marina' - Zee. De legende zegt dat het dier gekoesterd wordt door zeemeerminnen en dat zeilers Aquamarine zouden dragen om hen te beschermen tegen verdrinking. Omdat ze geloven dat ze de spijsvertering ondersteunen, zouden Romeinse artsen Aquamarine gebruiken om overeten en vermindering van het vasthouden van lichaamsvloeistoffen te behandelen.

Men gelooft dat Aquamarine het vermogen heeft om de liefde in gehuwde paren te doen ontwaken. De Romeinse legende vertelt ook dat het de sfeer van jonge liefde absorbeert; 'Als het gezegend en gedragen is, sluit het zich aan bij liefde en doet het geweldige dingen.' En wordt ook beschouwd als een geschikt geschenk voor een bruidegom om aan zijn bruid te geven na de voltooiing van hun huwelijk.

Voor de Soemeriërs, Egyptenaren en Hebreeërs was Aquamarijn het symbool van geluk en eeuwige jeugd. Plaats uw Aquamarine onder een volle maan om het uiterlijk te helpen herstellen en zijn energie te vernieuwen.

Deze steen is gewend aan de zee en vergemakkelijkt ons om contact te houden met de natuurlijke geschiedenis en geesten van de diepe zee. Gebaseerd op de gebruikelijke legende, heeft het zijn bronnen in de borst van de zeemeermin en is het een gelukssteen geweest voor zeilers. In feite is het een steen voor mensen die vakantie nemen en cruises nemen.

Aquamarijn informatie - geboortesteen

Maart is de maand voor de Aquamarine Birthstone.

Beroemde Aquamarijn

De grootste gevonden steen is uit Brazilië. Specifiek Minas Gerais. Het woog 110 kg (242 pounds) en mat 48 cm x 42 cm in diameter.

Grootste Aquamarijn Kristal

Het grootste gesneden Aquamarijn is de Dom Pedro die nu in het Smithsonian Institute zit. Het eindigde met een gewicht van 10,363 cts en mat 36cm x 10cm. Het is een geweldig stuk werk.

Dom Pedro AquamarijnDom Pedro Aquamarijn

Aquamarijn informatie - Holistische aspecten

Aquamarine werd ook wel de 'schat van zeemeerminnen' genoemd, met de controle om de zeilers veilig te stellen bij de zee. Er wordt gezegd dat het een voornamelijk stoere charme is wanneer het wordt opgenomen in water. Men geloofde ook dat het een ontspannende invloed op het land had, met name op getrouwde stellen. Het wordt dus beschouwd als een uitstekend jubileumcadeau.

Bovendien verdedigt het ook iemand tegen het bedrog van de duivel en een visioen van aquamarijn heeft de drager ervan gevraagd om nieuwe vrienden te ontmoeten. Het kan je hart, thymus, lymfeklieren, keel en immuunsysteem genezen. Het is ook gespecialiseerd om je oren, mond, allergieën te behandelen en ook om de individuen te beschermen.

Andere holistische aspecten

 • Chakra's: keelchakra
 • Birthstone: maart
 • Zodiac: Aries, Gemini, Scorpio, Waterman & Pisces
 • Aquamarijn is de edelsteen voor 19e verjaardag.

WINKEL VOOR AQUAMARINE

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

6 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Admin2

Donnajo222 It all depends on your taste. There are some very nice Cabochon Aquamarines but you will find a faceted stone of the same size will fetch more money

11th Mar 2017
Donnajo222

Which is the most desirable, a cabachon , or a nice quality stone, same size/

10th Mar 2017
Nimmo

What would you like to say? Thanks for information very educative for beginers like me

24th Nov 2016
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen