Verwerken...
Rubellite Tourmaline
Rubellite toermalijn
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Rubellite Tourmaline is a special type of Tourmaline that has an incredible bright red to pinkish red color. It is also known as the Red Tourmaline. Most Tourmaline is simply named after the color that is appears. However the shocking pinks and reds that can be called Rubellite Tourmaline are so bright that have been designated their own name.

Rubellite Tourmaline or red TourmalineRubellite Tourmaline or Red Tourmaline

The word Rubellite comes from the latin wordrubellus which means red. While many Tourmalines are red, they must abide by a very specific rule in order to be called a Rubellite Tourmaline. When the gem is viewed under different lighting conditions (inside, outside, daylight, shade) it must remain a red color. Many gems will shift their color from red to purple under different lighting conditions. A true Rubellite Tourmaline must remain red no matter what the lighting conditions are.

SHOP FOR RUBELLITE TOURMALINE

Rubellite Tourmaline Inclusions:

While most gem quality Tourmaline should be free of inclusions, the Rubellite Tourmaline is some what exempt from that rule. These gems are so rare that they commonly come with small insignificant inclusions.

The old rules still applies however, a Rubellite Tourmaline with no inclusions is worth far more than one with visible inclusions.

Rubellite Tourmaline or Red Tourmaline

Rubellite Tourmaline Colors:

The primary hue should always be Red. When the gem is first viewed the immediate response should be that the Rubellite Tourmaline is red. Upon closer inspection there can be secondary hues of vivid pink and purples but the overall stone must always be red.

Rubellite Tourmaline or Red Tourmaline

Rubellite Tourmaline Sources:

Most Rubellite Tourmaline has come from Brazil with newer discoveries being found in Afghanistan. The origin of the stones does not impact the value but it is still nice to know where they came form.

Rubellite Tourmaline or Red Tourmaline

Rubellite Tourmaline Treatments:

Most Rubellite Tourmaline on the market has been heat treated gently. This can improve the color and reduce the visible inclusions. Most of the time this treatment is not disclosed however it is important to be ware of it. It does not detract from the value of the stone.

Rubellite Tourmaline Durability:

Like all Tourmaline the Rubellite Tourmaline has quiet good durability. It sits at 7 - 7.5 on the MOHS scale so it is suitable for everyday wear.The only important factor to recognize is that any inclusions resent in the stone can act as weak points so make sure there are no major surface reaching cracks in the stone.

Rubellite Tourmaline Technical Specifications

 • Chemical Composition: Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3Al6(BO3)Si6O18(OH,F)4
 • Crystal System: Trigonal
 • Crystal Habit:Parallel elongated, striated - asymmetrically terminated
 • Specific Gravity:3.03 - 3.25
 • Moh’s Hardness Scale:7-7.5
 • Toughness:Fair to Good
 • Fracture:Uneven, small conchoidal
 • Cleavage:Indistinct
 • Streak:White

Rubellite Tourmaline is a beautiful and unique colored variety of Tourmaline.

SHOP FOR RUBELLITE TOURMALINE

Rubellite toermalijn is een speciaal type toermalijn met een ongelooflijke felrode tot rozeachtige rode kleur. Het is ook bekend als de rode toermalijn. De meeste toermalijn is eenvoudigweg vernoemd naar de kleur die verschijnt. De schokkende roze en rode tinten die Rubellite Tourmaline kunnen worden genoemd, zijn echter zo helder dat ze hun eigen naam hebben gekregen.

Rubellite toermalijn of rode toermalijn Rubellite toermalijn of rode toermalijn

Het woord Rubellite komt van het Latijnse woord rubellus wat rood betekent. Hoewel veel Toermalijn rood zijn, moeten ze zich aan een heel specifieke regel houden om een Rubellite Toermalijn te worden genoemd. Wanneer het juweel wordt bekeken onder verschillende lichtomstandigheden (binnen, buiten, daglicht, schaduw), moet het een rode kleur blijven. Veel edelstenen veranderen hun kleur van rood naar paars onder verschillende lichtomstandigheden. Een echte Rubellite Toermalijn moet rood blijven, ongeacht de lichtomstandigheden.

WINKEL VOOR RUBELLIET TOERMALIJN

Rubellite Tourmaline-insluitsels:

Hoewel de meeste edelsteenkwaliteit Tourmaline vrij van insluitsels zou moeten zijn , is de Rubellite Toermalijn wat wat vrijgesteld is van die regel. Deze edelstenen zijn zo zeldzaam dat ze vaak kleine insignificante insluitsels bevatten.

De oude regels blijven echter van toepassing, een Rubellite Toermalijn zonder insluitsels is veel meer waard dan een met zichtbare insluitsels.

Rubellite toermalijn of rode toermalijn

Rubellite toermalijn kleuren:

De primaire tint moet altijd rood zijn. Wanneer het juweel voor het eerst wordt bekeken, moet de onmiddellijke reactie zijn dat de Rubellite toermalijn rood is. Bij nadere beschouwing kunnen er secundaire tinten van levendig roze en paars zijn, maar de algehele steen moet altijd rood zijn.

Rubellite toermalijn of rode toermalijn

Rubellite Tourmaline Bronnen:

De meeste Rubellite Tourmaline is afkomstig uit Brazilië en er zijn nieuwere ontdekkingen gevonden in Afghanistan. De oorsprong van de stenen heeft geen invloed op de waarde, maar het is nog steeds leuk om te weten waar ze vandaan kwamen.

Rubellite toermalijn of rode toermalijn

Rubellite toermalijn behandelingen:

De meeste Rubellite toermalijn op de markt is zachtjes met warmte behandeld. Dit kan de kleur verbeteren en de zichtbare insluitsels verminderen. Meestal wordt deze behandeling niet onthuld, maar het is belangrijk om er van op de hoogte te zijn. Het doet niets af aan de waarde van de steen.

Rubellite Tourmaline Duurzaamheid:

Zoals alle Tourmaline heeft de Rubellite Tourmaline een rustige goede duurzaamheid. Het zit op 7 - 7.5 op de MOHS-schaal, zodat het geschikt is voor dagelijks gebruik. De enige belangrijke factor om te herkennen is dat eventuele insluitsels die in de steen aanwezig zijn, als zwakke punten kunnen fungeren, dus zorg ervoor dat er geen grote oppervlakte scheuren in de steen bereikt.

Rubellite Tourmaline technische specificaties

 • Chemische samenstelling: Na (Mg, Fe, Mn, Li, Al) 3Al6 (BO3) Si6O18 (OH, F) 4
 • Crystal System: Trigonal
 • Crystal Habit: Parallel langwerpig, gestreept - asymmetrisch beëindigd
 • Soortelijke zwaartekracht: 3.03 - 3.25
 • Moh's hardheidsschaal: 7-7.5
 • Taaiheid: redelijk tot goed
 • Breuk: ongelijk, klein conchoidaal
 • Splitsing: Onduidelijke
 • Streak: White

Rubellite Tourmaline is een mooie en uniek gekleurde variëteit van Toermalijn.

WINKEL VOOR RUBELLIET TOERMALIJN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

10 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen